Flere skal få bedre internett

Bredbåndsutbygging

Volda kommune har fått tildelt 2,9 millioner av Møre og Romsdal fylkeskommune for utbygging av bredbånd på strekningen Jostranda-Kornberg og Viddal-E39.

VOLDA: Det kommer frem i et dokument fra fylkeskommunen 7. september i år. Prosessleder ved digitalisering i Nye Volda kommune, Paul Ottar Tornes, sier til Nærnett at han håper jobben med bredbåndet skal lyses ut før jul til entreprenører.

Avkortet søknad

Kommunen hadde i utgangspunktet søkt om 4,3 millioner av fylkeskommunen, men har fått tildelt 2,97 millioner. Selv om Tornes er fornøyd med at kommunen har fått tildelt midler til bredbånd, synes han at den avkortede summen er en ulempe.

– Det er helt klart en ulempe for entreprenørene som vil levere tilbud på utlysningen. De har gitt oss et overslag for hvor mye de tror det vil koste, og at vi nå får mindre enn hva vi hadde søkt om gjør at det kan hende at noen ikke vil levere tilbud.

FORNØYD: Paul Ottar Tornes.     Foto: Privat

Kan ikke garantere fiber

Selv om kommunen nå har fått midler til utbygging, kan ikke Tornes garantere at det vil bli fiber. Han sier at det vil bli en hastighet på minimum 30 megabit per sekund (Mbit/s), men at de selvfølgelig håper på fiber og fart opp mot 100 Mbit/s. 

– Det er spikret at vi har fått midler til å bygge bredbånd på den strekningen, men det er ingen garantier for at vi vil klare å bygge hele strekningen med det vi har fått tildelt i år.

Han fortsetter med at de søker om midler til bredbåndsutbygging hvert år, og at om det ikke blir hele strekningen i år, vil midler fra neste års søknad eventuelt gå til resten. 

Viktig med bra internett

Tornes mener at det er bra med bredbånd, da det tillater flere å bosette seg på mindre plasser.

– Jeg personlig kjenner folk som ikke har flyttet tilbake til bygda de kommer fra på grunn av at det ikke er god nok netthastighet der.

Han sier at det også er viktig med bra internett, ettersom det er mange som jobber fra hjemmekontor i forbindelse med koronapandemien.