Færre blir mobbet - frykter mørketall

Færre blir mobbet - frykter mørketall

Tove Stranden fra elev- og lærlingombudet i Møre og Romsdal.

Tall fra årets elevundersøkelse viser at det er færre i Møre og Romsdal som blir mobbet på skolen. Elev- og lærlingombudet er redd for at ungdom i mindre grad sier fra når de har det vanskelig.  

Antall elever som blir mobbet på skolen har gått ned med 1,4 prosentpoeng fra fjoråret. Tove Stranden fra elev- og lærlingombudet i Møre og Romsdal, sier at nettmobbing på videregående skole ikke har økt under pandemien. 

– Elevundersøkelsen i Møre og Romsdal viser ikke at nettmobbingen har økt på videregående skole. Men samtidig vet vi også at ungdom nå er mer avhengige av å møtes digitalt, på grunn av sosiale restriksjoner. Med bakgrunn av dette kan det være mørketall her. 

Systematisk arbeid

Elevundersøkelsen er en god pekepinn på de generelle tallene lokalt og nasjonalt. Men de er ikke alltid 100 prosent presise. Selv om de fleste nok svarer ærlig på undersøkelsen, så er det ikke alle som nødvendigvis svarer sant. 

– Vi vet at ungdom i mindre grad sier ifra til voksne rundt seg når de blir krenket, både fysisk og digitalt. Undersøkelser viser også at ungdom ikke alltid definerer negative hendelser på nett som mobbing, og dermed ikke rapporterer dette i undersøkelser som for eksempel elevundersøkelsen, fortsetter Stranden. 

Hun mener færre rapporterte mobbetilfeller kan ha en direkte sammenheng med systematisk arbeid gjennom aktivitetsplikten i opplæringsloven. Volda videregående skule og Ørsta videregående skule har blant annet innført "mobbeknappen", som skal være en lettere måte for mobbeofre å rapportere mobbing.  

– Skolene har egne kompetanse-team som skal bistå inn i arbeidet med skolemiljøsaker, slik at de blir håndtert på en god måte, avslutter Tove Stranden. 

Urolig

Kommunalsjef i Volda, Per Ivar Kongsvik.

Selv om tallene på mobbing på ungdomsskolen og videregående stort sett har holdt seg stabilt lavt og stagnert, så viser statistikken fra grunnskolen i Volda noe annet. Kommunalsjef i Volda kommune, Per Ivar Kongsvik, var urolig etter fjorårets elevundersøkelse.

– Sist skoleår var det ni prosent av elevene som meldte om mobbing fra 7. årssteg. Dette er tall vi er urolige for, men i år har det gått ned til 4,9 prosent.  

Han nevner også at selv om man er urolige for tallene fra 7. klasse, så ser de en god trend i 10. klasse. 

– Vi ser en gledelig nedgang i tallet på elever i 10. klasse som melder om mobbing. Nasjonalt er tallet 7,5 prosent, men i Volda er det 4,9 prosent. Likevel er det slik at vi aldri kan slå oss til ro med at elever kjenner seg mobba, avslutter Kongsvik