Tynt i rekkene i Volda skulekorps

Frykter for framtida til Volda skulekorps

Volda Skulekorps øver på Øyra Skule FOTO: Karl Biehl

– Det blir et lite og spinkelt korps i folketoget på 17. mai, sier tidligere styreleder i Volda Skulekorps, Olav Skjærpe Brattli.

Volda Skulekorps sliter med få medlemmer, og nå frykter også den tidligere styrelederen for korpsets eksistens.

– Lokalsamfunnet har en forventning om at bygda skal ha et skolekorps på 17. mai, siden det er en tradisjon. Volda blir en fattigere bygd om skolekorpset må legges ned, sier han. 

Brattli mener det er flere grunner til nedgangen i korpsets medlemstall. 

Tidligere styreleder i korpset Olav Skjærpe Brattli hjelper til i korpset på øving. FOTO: Karl Biehl

– I de siste årene har elevene på kulturskolen hatt mer lyst til å lære seg gitar, piano og sang istedenfor korpsinstrumenter. Det har vi merket i korpset siden vi verver våre medlemmer fra kulturskolen. I tillegg har vi mista mange medlemmer til fotballen og andre aktiviteter.

– Men skal ikke barna få lov til å drive med fotball hvis det er det de har lyst til?

– Joda, men jeg tror det er viktig å drive med varierte aktiviteter, sier Brattli til Nærnett. 

Ønsker å bli instruktør

Hanne Semb er usikker på om hun vil fortsette i korpset. FOTO: Karl Biehl


Hanne Semb er 16 år og har vært med siden hun var åtte år gammel. Hun har tenkt å slutte i korpset nå snart, og heller bli instruktør for de nye medlemmene. 

Semb tror hennes jevnaldrende har slutta i korpset fordi de heller vil gjøre drive med andre aktiviteter på fritiden. 

– Når man begynner på ungdomsskolen og videregående får man lengre dager på skolen, og man har heller lyst til å gjøre andre ting.

På den andre siden synes hun det er synd at korpset sliter med rekrutteringen.

– Folk liker korps på 17. mai, men folk har ikke lyst til å være med i det selv om korpset prøver å verve folk gjennom prøvespillinger og konserter. 

– Det vanskeligste er å beholde medlemmene

Caroline Sofie Bjørge sier korpsene sliter med å beholde medlemmer. FOTO: Privat


Leder i Norsk Musikkorps Forbund (NMF) Vestland, Caroline Sofie Bjørge, sier at forbundet totalt ser en liten økning i medlemstall fra 2018 til 2019 i regionen, men at de tendensen likevel er negativ. 

– Det vi ser er at korps generelt sliter med å beholde medlemmer. Det er gjerne overgangene mellom de ulike korpsene og mellom barneskole, ungdomsskole og videregåender, sier hun og legger til at rekruttering ikke nødvendigvis er det største problemet:

– Det vanskeligste er å beholde medlemmene og få dem til og fortsette.

NMF fokuserer nå også på tiltak for å øke medlemstallene nasjonalt. 

– Vi er i startfasen med å opprette noe som heter korpsklynger, der de korps i samme område kan møtes for å dele erfaringer og informasjon om drift. Ikke alle trenger finne opp hjulet på nytt, poengterer Bjørge.