Gatelysene ved skoleveien til Vetle (13) blir ikke fikset med det første

Gatelysene i Høydal blir ikke fikset. – Vi må prioritere. VOLDA

Vetle Korsnes Koppernes har flere ganger opplevd at bussen kjører fra han fordi det er så mørkt. FOTO: Karl Biehl

Gatelysene i Høydal i Volda har ikke fungert på flere måneder. Et stramt budsjett gjør at Volda kommune blir nødt til å prioritere hvilke gatelys som skal fikses. Dette gjør at Vetle (13) må vente på skolebussen i mørket hver dag.

– Det er ganske skummelt. Det leker jo barn her og man vet jo aldri hva de kan komme til å gjøre.

Vetle Korsnes Koppernes tar bussen fra Høydal til Volda Ungdomsskole hver dag. Gatelysene som pleier å lyse opp veikanten og busstoppet til Vetle har ikke fungert så langt dette skoleåret.

– For meg så er det ekstra skummelt, for jeg er mørkeredd.

Vetle Korsnes Koppernes syntes det er synd at Høydal blir nedprioritert. FOTO: Karl Biehl

Nødt til å prioritere

Veien i Høydal er en fylkesvei, og selve veien er driftet av fylkeskommunen. På fylkesveier kan kommuner søke om tilskudd til drift av gatelys fra fylkeskommunen. Men fylkesveien i Høydal har for lav trafikk og for gamle gatelys til å få dette innvilget.

– Vi sliter med å ha penger til å drifte alle gatelysene. Da er vi nødt til å prioritere de som er på de kommunale veiene i sentrum, sier kommunalsjef i Volda kommune, Jarl Martin Møller.

Volda kommune har nå startet et reparasjonsprogram av gatelys på de kommunale veiene. Når gatelysene på de kommunale veiene er fikset vil Volda se på om det vil være mulig å bruke midler fra restrammene på gatelysene på fylkesveiene.

– Om det blir gatelysene i Høydal eller andre steder som blir prioritert vil jeg ikke love. Jeg forstår at det blir reaksjoner på det, men sånn er det når vi er i en presset økonomisk situasjon, sier Møller.

Jarl Martin Møller håper Volda kommune vil klare å finne midler til å fikse gatelysene i Høydal, men vil ikke love noe. FOTO: Karl Biehl

Møller liker derimot ikke det han hører om skoleveien til Vetle i Høydal.

– Det er viktig at alle barn og unge skal føle seg trygge på vei til skolen. Det er ikke noe hyggelig å høre at de føler seg utrygge.

6-åringer langs veien

Til nå har det ikke gått skikkelig galt med Vetle på vei til skolen.

– Men det har skjedd flere ganger at bussen kjører forbi oss fordi den ikke ser oss.

I dag er det ungdomskoleelevene og videregående elevene i Høydal som tar bussen i mørket. Men når det går mot mørkere tider, vil det etter hvert også være mørkt når barneskoleelevene skal på skolen.

– Vi føler oss nedprioritert, det er bare tøys at dette ikke skal være mulig å få fikset, sier Ståle Høydal.

– Vi føler oss nedprioritert, sier Såle Høydal. FOTO: Espen Roness

Han har bodd i Høydal hele livet og forteller at gatelysene ikke har fungert etter et tordenvær som skal ha vært noen måneder siden. Han syntes det er frustrerende å måtte ha brukt energi på gatelysene, samtidig som bygden har brukt energi på å bevare Austefjord Skule.

– Når skolen nå blir lagt så blir det enda viktigere at skoleveien her blir trygg. Det er skummelt å tenke på at 6-åringer skal gå langs bilveien uten gatelys.

Vil ikke love

Møller forstår bekymringen fra befolkningen i Høydal. Han understreker at kommunen helst skulle sett at fylkeskommunen kunne bidra i reparasjonen av gatelysene. I dag jobber flere kommuner på Søre-Sunnmøre med å få til en finansiereingsordning med fylket. 

– Nå er det sånn at det er vi som finansierer gatelysene, selv om det ligger langs en fylkesvei. Vi prøver å finne ut hva som skal til for at de skal ta over. Kanskje må vi investere i nye gatelys. 

– Er det noe håp for at gatlelysene i Høydal vil bli fikset med det første?

– Jeg håper at vi skal greie å finne rom for å reparere flere gatelys, men jeg kan ikke love noe. Men jeg lover at vi skal se på om vi kan gjøre noen interne omorganiseringer av penger. Jeg skal gjøre så godt jeg kan for at skoleelevene i Høydal skal føle seg trygge. 

Det ser ikke ut som Vetle Korsnes Koppernes får lys på skoleveien sin med det første. FOTO: Karl Biehl