Dimmen håper Voldakortet vekker liv i det lokale næringslivet – uheldig politikk mener partikollegaen
 

Ordfører, Sølvi Dimmen, håper Voldakortet skal vekke liv i det lokale næringslivet

Ordfører, Sølvi Dimmen, håper Voldakortet skal vekke liv i det lokale næringslivet. Foto: Niklas Løkken

Voldakortet skal fungere som et gavekort i en rekke forretninger i Volda. Et ledd i lanseringen er at studenter som melder flytting i folkeregisteret får et gavekort på fem tusen kroner, det er det flere som reagerer på.
 

– En kan bruke det på skisenter, treningssenter, kino, konserter, serveringssteder og butikker, forteller ordfører i Volda, Sølvi Dimmen.

Mulighetene er med andre ord mange for de som enten kjøper selve kortet, eller søker om det som tilflyttet student. Ordføreren understreker hvor viktig det er at man støtter den lokale handelen.

– Ved å ha fokus på at det er du og jeg som utgjør og skaper liv i Volda. Det er kjempeviktig at vi gjør handelen her for å ha butikkene som er her nå, og at andre butikker skal finne det interessant å komme hit.

– Uheldig at man må ty til slike virkemidler

Lokal handel er ikke det som har ført til reaksjoner fra flere politikere, det er selve studentinsentivordningen som får det glatte lage fra flere hold. En av dem som har gått hardt ut mot løsningen er Dimmen sin partikollega, Heidi Greni, som er stortingsrepresentant for Senterpartiet. Hun mener dette går utover mindre ressurssterke kommuner.

– Det er veldig uheldig hvis studenter tvinges til å melde flytting fra hjemkommunen. Det betyr at de får en dårligere tilknytting og minker muligheten for at dem flytter tilbake til hjemkommunen når de er ferdige med studiet.

Greni er helt uenig i hvordan Volda har løst det, men legger ikke skylden fullt og helt på ordfører Dimmen. Hun mener det er staten som må ta skylden.

– Det er jo sentrale styringsmakter som har sulteforet kommune-Norge, det sitter ordførere og kommunestyrer rundt om i landet med kraftige nedskjæringer for å få økonomien til å gå rundt. Så at man prøver alle muligheter har jeg full forståelse for, men at studiebyer skal lokke studenter til å melde flytting fra distriktskommunene er ingen god løsning.

Hun håper at dette er en vekker for regjeringen om det hun mener er en tøff kommuneøkonomi.

Dimmen på sin side er ikke like sikker på at dette vil være dårlig distriktspolitikk, hun tror at det kanskje vil være folk fra de største kommunene som har minst hemninger med å bytte adresse.

Jubel fra næringslivet

Flere av de daglige lederne i Voldas butikker synes lanseringen av Voldakortet er en god idé.

Inger Annette Bjørneset, som er daglig leder ved Norli bokhandel, synes dette er noe alle butikker burde være med på.

– Kundene står fritt til å bestemme hvor man skal bruke kortet så det er klart at man kan ikke stå utenfor noe sånt.

Hun mener det er kjærkomment hvis studentene ønsker å bruke pengene sine i butikken.

– Vi er jo tross alt en butikk som har mye av det studentene trenger så jeg tror ikke vi kommer dårlig ut av denne løsningen.