Gründerhjelpen hoppid.no ønsker å satse videre på kommunene i Møre og Romsdal

Hoppid.no

Bilde: hoppid.no ønsker å fornye avtalen med kommunene i Møre og Romsdal. Foto: hoppid.no

Møre og Romsdal fylkeskommune vil fortsette å hjelpe gründere opp og frem. Hoppid.no ønsker å tilby sine tjenester til 26 kommuner i fylket. 

Møre og Romsdals kontor for nye og levedyktige bedrifter, hoppid.no, vil fortsette samarbeidet med kommunene i fylket. Dette skriver Møre og Romsdal fylkeskommune i et dokument sendt til Ørsta kommune. Hoppid.no kan tilby firmaene finansiering, få råd, nettverksbygging og kurs i hvordan lykkes som gründer i dag. Prosjektet ble startet i 2006 av fylkeskommunen, fylkesmannen og Innovasjon Norge. Målet til hoppid.no er å styrke firmaer og gjøre slik at Møre og Romsdal har et konkurransedyktig internasjonalt næringsliv. 

Fylket legger til grunn den regionale planstrategien (RPS), som er bygget opp rundt Forente Nasjoners (FN) bærekraftmål. Det siste og 17. bærekraftsmålet til FN er «samarbeid for å nå målene». Den forrige avtalen går ut i 2020, og de ber om fornyelse av denne fra 2021 til 2024.