– Vi kan ikke opprettholde tre daglige rundturer hvis staten ikke sikrer finansiell støtte 

Hovden statsbudsjett

Widerøe er avhengige av statlig støtte for å opprettholde rutetilbudet på Hovden, nå fremtiden til støtteordningen usikker. FOTO: Mats Mørk

I vedtaket for statsbudsjettet 2021 ble det ikke bevilget penger til fortsettelsen av statlig kjøp av Widerøe flyvningen Hovden – Oslo.

ØRSTA: Siden utbruddet av koronapandemien har flyselskapet vært avhengige av støtteordningen for å opprettholde et minimumstilbud på Hovden, men etter nyttår kan støtten forsvinne. 

I en tidligere pressemelding annonserte Widerøe at de ville redusere antallet daglige flyvninger mellom Ørsta-Volda Lufthamn Hovden og Oslo til kun en om dagen hvis statlig kjøp av rutene skulle opphøre. Det fikk regjeringen til å midlertidig forlenge støtten til den 31. desember. Men etter nyttår står avgangen til Oslo i fare for å igjen måtte være basert på et kommersielt grunnlag. Dette er noe Catharina Solli, kommunikasjonssjef i Widerøe, mener ikke er mulig.

– Widerøe har vært tydelige på at selskapet taper mye penger og at vi ikke er i stand til å opprettholde et kommersielt rutetilbud som dekker markedets behov på Hovden. Et akseptabelt rutetilbud kan bare sikres gjennom at dagens kjøpsordning videreføres inntil et anbud eventuelt kommer på plass.

Bevilget en milliard til luftfarten

I vedtaket for statsbudsjettet foreslår Stortinget å løyve rundt en milliard kroner til luftfarten i 2021. Rundt to tredjedeler av dette vil gå til statlig kjøp av regionale flyruter, hovedsakelig på Vestlandet og i Nord-Norge. 690 millioner kroner vil dermed bli satt av til slike FOT-ruter, blant annet flyvningen mellom Ørsta-Volda og Bergen. Men ingen av disse pengene ble satt av til å garantere tilbudet om et direktefly mellom Søre Sunnmøre og hovedstaden, noe Wenche Solheim, kommunedirektør i Ørsta kommune, er misfornøyd med.

– Dette synes jeg er veldig skuffende. Flyet til Oslo er vårt kollektivtilbud ut av distriktet, det er ekstremt viktig for det lokale næringslivet, høyskolen og sykehuset.

Statssekretær for Samferdselsdepartementet, Ingvild Ofte Arntsen forteller at hun har sympati for de som er rammet av mangelen på flyvninger.

– Det har jeg stor forståelse for, mange av distriktene er svært avhengige av flyrutene som et kollektivtilbud.

Hun forteller videre at forhandlinger fremdeles pågår mellom Samferdselsdepartementet og Widerøe om hva som vil skje med rutene etter nyttår. Silje Brandvoll, Direktør for Kommunikasjon og Samfunnskontakt i Widerøe forteller at hvis ikke støtten fortsetter må flytilbudet på Hovden skrankes inn.

– Vi kan ikke opprettholde tre daglige rundturer hvis staten ikke sikrer finansiell støtte, det er helt åpenbart.

I 2016 ble FOT-rutene mellom Hovden-Gardemoen avskaffet og erstattet med kommersielle ruter drevet av Widerøe. Men en økning av skatter og avgifter samt en nedgang i flytrafikken under koronaepidimien har ført til at rutene kostet flyselskapet store summer. Brandvoll forteller følgende:

– For å si det slik, vi tapte penger på dette før korona, vi gjør det i alle fall etter.

Ingen tilfredsstillende tilbud 

Ifølge Catharina Solli har ikke neste års statsbudsjett levet opp til forventningene for flyplassen.

FOT-ruteordningen er midlertidig forlenget frem til nyttår FOTO: Mats Mørk

– Det er foreløpig ingen signaler i statsbudsjettet som sikrer et tilfredsstillende tilbud på Hovden. Snarere tvert imot da flypassasjeravgiften gjeninnføres og økes samtidig som merverdiavgiften økes. Hvorvidt myndighetene forlenger kjøpsordning og lyser ut anbud gjenstår å se.

Den eneste ruten som fikk vedtatt støtte i forslaget for statsbudsjettet 2021 er avgangen mellom Ørsta-Volda og Bergen. Dette får Stein Aam, ordfører i Ørsta kommune til å reagere.

Stein Aam, ordfører i Ørsta kommune er kritisk til eventuelle kutt på rutetilbudet FOTO: Arkiv

– Dette er utrolig viktig for næringslivet på hele Søre Sunnmøre. Direkteflyet til Oslo er helt essensielt, det må være mulig å reise på morgenen og komme tilbake samme dag. Det er ikke mulig med kun ruten til Bergen. Det er ikke bra nok.

Aam forteller at hvis staten ikke fortsetter støtten av rutene er det mulig at flyet til Oslo vil forsvinne fullstendig, noe som Ørsta og nabokommunene vil gjøre sitt beste for å unngå.

– Vi vil utøve politisk press mot ministeren. Dette må ikke skje, vi kan ikke redusere direktetilbudet til Oslo.

Mats Mørk

Mats Mørk

Les flere artikler fra Mats Mørk.

Journalistikkstudent ved Høgskolen i Volda