– Brakkene på skolen er den beste løsningen

Brakkene på Bratteberg, Sølvi Dimmen, ordfører i Volda og Eli-Mette Lüthcke

Både ordfører og rektor er veldig fornøyd med brakkene på skolen

Bratteberg skole har i år elleve klasser, på grunn av dette må to klasser ha skole i brakkene satt opp på skoleplassen. Rektor på Bratteberg er ikke bekymret, hun er fornøyd med byggene.

VOLDA:

To klasser på Bratteberg skole har timer i brakkene plassert i skolegården. Det er ikke planlagt å gjøre noe med brakkene, men hverken rektor, Eli-Mette Lüthcke, eller ordfører i Volda, Sølvi Dimmen, er bekymret for dette. 

–  Vi i kommunen tenker at brakkene på Bratteberg er per nå absolutt den beste løsningen, sier Dimmen.

Nyeste byggene

Lüthcke forteller oss at hun er veldig glad for at brakkene er der. I selve skolebygget er det små klasserom, og det er også et 20 år gammelt bygg. Brakkene er med det to nyeste byggene på området. I brakkene er det garderobe, toalett, to klasserom og flere grupperom, alt som trengs finnes i disse byggene. Klasserommene i de to lokalene kan romme 40 til 50 elever, noe som kommer godt med når man har store klasser.

 

Brakkene på bratteberg
Brakkene på Bratteberg er de nyeste byggene plassen. Foto: Tor Martin Kvernhaugen

–  Klassestørrelsene våre varierer fra 18 til 27 elever, så de største klassene må ha de største rommene.

Videre forteller Lüthcke at til sammen på skolen går det cirka 205 elever.

Ikke midlertidige brakker

Rektor ved skolen er sikker på at brakkene på plassen ikke blir midlertidig. Hun sitter heller ikke med noe håp om at det skal skje noe endringer på skolen, fordi kommunen skal bygge ny ungdomsskole og svømmehall.

–  Det betyr at det å tenke på nybygg her de neste ti årene er bare å glemme. Det er heller ikke snakk om at det skal bygges på noe her med det første. 

For øyeblikket går det elleve klasser på Bratteberg, men om tre år kommer tallet mest sannsynlig til å være nede i sju. Dette betyr at de kommer til å få bedre plass på skolen, og da kanskje gå tilbake til den originale planen at SFO bruker brakkene.

Sølvi Dimmen tror heller ikke de kommer til å bygge noe nytt oppe på Bratteberg. Hun mener også at det er nødvendig med brakker grunnet antallet klasser som går på skolen. Over tid, når antall klasser synker kan det bli snakk om en forskyvning av elever til Øyra skole, men dette er usikkert.

–  Når det gjelder det å bygge noe nytt på Bratteberg tror vi ikke at vi vil følge opp dette. Utvikling av elevtallet må sees på for å vurdere tiltak på lengre sikt, sier Volda-ordføreren.

Gull verdt

Eli-Mette Lütchke
Rektor ved Bratteberg Eli-Mette Lütchke mener det ikke er noen problemer med brakkene. Foto: Tor Martin Kvernhaugen

Selv om det ikke er noen planer om å slutte å bruke brakkene med det første, ser det ikke ut som det er noen store problemer. Rektor Eli Mette Lüthcke mener heller at brakkene er gull verdt.

– Det er ikke noen praktiske utfordringer, utenom at  kanskje personalet må løpe litt imellom byggene, smiler Lüthcke.

Både ordfører Sølvi Dimmen og Bratteberg rektoren er veldig fornøyde med brakkene, men sistnevnte mener at hennes framtidige mål hadde vært det samme uansett hvordan brakkene hadde fungert: en bra skole, uansett hvordan bygget er.

– Jeg har ambisjoner om at Bratteberg skal bli en veldig bra skole, og det skal vi få til med hardt arbeid og dedikasjon, noe vi har. Vi skal gjøre alt det vi kan for å få til det vi tenker kjennetegner en god skole. Det behøver ikke bare være knyttet til bygg, men også det som skjer innenfor husets fire vegger.