Regjeringen viser til verftspakken

Ingen ekstra kroner til det maritime

Ulstein Verft går en usikker fremtid i møte. Foto: Mats Mørk

Den maritime næringen har ligget med brukket rygg lenge, og det var håp om at statsbudsjettet skulle hjelpe dem med å komme på beina igjen - slik ble det ikke.

I statsbudsjettet, som ble lagt frem onsdag, ble det ikke lagt frem ekstra midler til den maritime næringen. I stedet viser regjeringen til verftspakken på til sammen 744 millioner kroner for perioden 2020-2024. 

Regjeringen vil i løpet av høsten legge frem en melding til Stortinget om den maritime politikken. Viktige områder vil være grønn skipsfart, maritim kompentanse og digitalisering. 

– Forsterker krisen

Daglig leder i Maritim Forum Nordvest, Arnfin Ingjerd, synes budsjette var skuffende og mener den maritime krisen vil fortsette. 

Arnfinn Ingjerd synes det er skuffende at styremaktene ikke tar situasjonen til den maritime næringen alvorlig. Foto: Maritimt Forum Nordvest

– Det var en nedtur. Regjeringen forsterker krisen i den maritime næringen med det de viste til i forslaget, fordi det ikke er noe aktivitetsfremmede tiltak med for eksempel verft og utstyr. 

Han peker også på at regjeringen bil redusere nettolønnsordningen med 7,5%. Dette vil si svekke posisjonen til norske sjøfolk, og gjøre det vanskeligere for rederiene. Nettolønnsordningen er en støtteordning til norske rederier og sjøfolk. Staten refunderer beløpet sjøfolkene betaler i skatt. Rederiene betaler i virkeligheten bare nettolønnen.

Hva som vil skje med rederiene nå er uvisst, sier Ingjerd som håper på støtte i opposisjonen. 

– Nå setter vi vår lit til opposisjonen og jobber gjennom dem for å få løftet igjennom vedtak i stortinget i desember. Vi har allerede fått signaler om at de vil løftet det opp i stortingt, og bidra mer til maritim næring. 

Hva tror du styremaktene ikke ser?

– Verden ser annerledes ut i Oslo. Hadde vi hatt et stort verft nærmere hovestaden hadde vi kanskje fått gjennomslag. De som jobber i departementet kan kanskje ikke så mye om næringen, jeg vet ikke. Det kan være at det henger igjen næringsnøytralitet som har vært Høyre sin politikk tidligere. Det ordet har de lagt vekk, men det kan hende det henger igjen i veggene. 

Håper på hjelp

– Jeg trodde vi skulle satse på det vi var gode på i Norge, og maritimt er vi jo i front globalt. Så det er en næring som det burde satses på, sier Ingjerd.

I statsbudsjette varslet regjeringen om en stortingsmeldning som vil komme i løp av helgen. Viktige områder vil være grønn skipsfart, maritim kompetanse og digitalisering. Meldingen skal peke ut en tydelig retning for den maritime politikken som bidrar til gode og framtidsrettet rammevilkår for næringen. Ingjerd tror ikke det vil komme noe konkret ut av denne. 

– Det vil sikkert være en positiv melding til næringen med flotte formuleringer om at Norge skal være en havnasjon. Men en slik melding vil ikke innholde tiltak og budsjettposter som gjør at det blir aktivitet. 

– De må berolige næringen med konkrete tiltak. Det blir en spennende høst, avslutter Ingjerd.