Ingen midler til utstyr i det nye mediebygget

Johann Roppen

Foran det nye Sivert Aarflot-huset forteller Johann Roppen at målet fortsatt er at dette skal bli verdens beste mediehus. FOTO: Annabelle Sørensen

Høgskulen i Volda trenger 30 millioner kroner til medieteknisk utstyr til Sivert Aarflot-huset, men får ikke en krone til dette fra statsbudsjettet.

VOLDA: I statsbudsjettet som ble lagt frem onsdag, kom det frem at det ikke er tildelt noen midler til utstyr i det nye mediebygget på Høgskulen i Volda. Til nytt inventar som medieteknisk utstyr trenger de 30 millioner kroner. Rektor på høgskulen, Johann Roppen, forteller det er skuffende. 

– Vi har hatt besøk av politikere tidligere. De har sett huset og synes prosjektet er spennende. Det er et stort prosjekt i nasjonal sammenheng, så det er svært skuffende.

Roppen forteller likevel at de håper midlene kan komme frem under stortingsforhandlingene om budsjettet frem mot jul. 

To store prosjekt

I tillegg til det nye mediebygget forteller han at de også har planer om å pusse opp Hans Strøm-huset på høgskulen, som vil si de egentlig trenger 60 millioner. 

– Vi kommer til å lete i andre poster for midler, så vi kanskje kan spleise de sammen og få til noe. Vi knar i disse tallene, og håper det kommer frem noe annet av budsjettforhandlingene i desember. 

Roppen sier også at grunnen til null midler kan være på grunn av korona-situasjonen, som har gitt utslag i mange retninger. Høgskulen får i overkant av 400 millioner kroner, som er 35 millioner mer enn tidligere. 

– Jeg sitter med et veldig blandet bilde knyttet til dette. Det er kjekt med et rekordbudsjett, men vi skulle ønske vi fikk på plass medieteknisk utstyr også. 

Til tross for ingen midler, har han tro på at Sivert Aarflot-huset likevel skal bli verdens beste mediebygg.