En dag med Jonas Gahr Støre på Søre Sunnmøre

Jonas Gahr Støre på Sunnmøre

Jonas Gahr Støre deler erfaringer med de tilmøtte på Snorrebuda i Ulsteinvik. FOTO: Jonathan Gaathaug Nielsen

Torsdag besøkte Jonas Gahr Støre (Ap) Sunnmøre for å snakke med representanter fra næringslivet. – Jeg skal ta med de tilbakemeldingene og erfaringene som ble delt med meg i dag videre inn til partiet.

I løpet av det 12 timer lange programmet besøkte han Vard Brattvåg, Snorrebuda i Ulsteinvik med representanter fra Maritim næring, før turen gikk videre til Ørsta trafikkstasjon, Volda fergekai og til slutt Rokken studenthus. Nærnett fikk være med på Støres besøk på Søre Sunnmøre. 

Arnfinn Ingjerd (i front) innleder om utfordringene maritim næring på Ulstein nå står ovenfor. FOTO: Jonathan Gaathaug Nielsen

I 15:00 tiden ankom Arbeiderparti-lederen Snorrebuda. Der skulle han møte representanter fra den maritime næringen på Ulstein for en prat om tilstanden i næringslivet. Til stedet var Olav Arne Høydalsvik fra Fellesforbundet Søre Sunnmøre, Jan Thormodsæter fra Maritim forening, Arnfinn Ingjerd fra Maritimt forum og Atle Strandebø fra Saltek AS. Representantene deler alle misnøyen rundt statsbudsjettet regjeringen la frem i forrige uke, hvor den maritime bransjen på Ulstein var utelatt. Ingjerd sammenligner budsjettet til regjeringen med å nærmest gi opposisjonen muligheten til å score på åpent mål. 

– Det virker nesten som regjeringen har glemt hvor viktig den maritime næringen er for Norge. Vi trenger økonomisk hjelp for å komme oss igjennom denne perioden vi er i nå, forteller Ingjerd. 

Støre forstår problemene det maritime næringslivet nå står ovenfor, og sier at han skal ta med seg erfaringene han har gjort på besøket i Ulsteinvik videre inn i partiet. 

–  Grunnen for at jeg besøker Sunnmøre er for å høre hva næringslivet her har å si. Vi har fått høre konkrete tilbakemeldinger som jeg skal ta med videre inn i Arbeiderpartiet når vi nå skal utarbeide vårt alternative statsbudsjett, kan partilederen fortelle.

Praten fløt godt rundt bordet på Snorrebuda i Ulsteinvik. FOTO: Jonathan Gaathaug Nielsen

Kritisk til nedlegging av lokale trafikkstasjoner

Etter middagen på Snorrebuda, i Ulsteinvik, gikk turen videre til trafikkstasjonen i Ørsta. Der sto daglig leder av Rotevatn Trafikkskole, Kjell Erik Rotevatn og Gudny Fagerhol, tidligere Ap-ordfører i Ørsta og tidligere ansatt ved trafikkstasjonen klare for å møte Støre. De er begge svært kritiske til den stadige nedleggelsen av lokale trafikkstasjoner og det de kaller en sentraliseringsprosess. 

– Det er spesielt to grupper som blir påvirket av denne nedskjæringen av lokale trafikkstasjoner. Det er ungdommen, og oss pensjonister. Det er ikke alle tjenester som kan løses digitalt. Det nytter ikke å si at "det kan man fikse på internettet", fordi ikke alle greier det og de som ikke greier det må kunne ha en plass å dra til. Nå er det stort sett bare teoriprøve og fornying av førerkort som skjer her, skal ungdommen vår ta oppkjøring må de ansatte ved denne stasjonen dra til Ålesund med dem for å ta oppkjøring der. Samferdselsministeren kan antageligvis ikke gjøre noe, men det må du Jonas. Det som er i ferd med å skje her nå må stoppes, sier en oppgitt Fagerhol.

Rotevatn mener det er en bevisst sentraliseringsprosess som foregår og sier at å flytte all virksomhet fra Ørsta til Ålesund kan i verste fall gjøre at flere unge omkommer i trafikken.

– I 2002 vedtok Stortinget "Nullvisjonen" som påla oss trafikkskoler om å jobbe mot den, altså null hardt skadde og null drepte i trafikken. Den raseringen vi ser i Norge nå, med nedlegging av trafikkstasjoner, vil gjøre det vanskeligere å nå den visjonen. Sentraliseringen gjør at vi kommer til å miste fagfolka i utkant Norge og kvaliteten vil bli dårligere. Hvis nærheten til folket forsvinner kan jeg love deg at ulykkestallet vil stige. Ungdomsulykker i trafikken er på vei ned, men det vil snu om det fortsetter sånn som nå, forteller Rotevatn.

Kjell Erik Rotevatn forteller om problemene ved å legge ned lokale trafikkstasjoner. FOTO: Jonathan Gaathaug Nielsen

Fortvilet over dårligere fergetilbud

Etter et kort stopp i Ørsta gikk turen videre til fergekaia i Volda. Der møtte Støre varaordfører Sverre Leivdal og folkevalgt for Ap i kommunestyret i Volda og beboer på Straumshamn Margrethe Trovåg. De fortviler over de økende takstene for pendlere og at fergetilbudet stadig blir dårligere. 

– Vi må pendle med ferge hver dag, det er hverdagen vår. Takstene øker stadig og det blir dyrere og dyrere for oss som må pendle. Det positive med at vi nå har fått elferge er at gående for komme på gratis, men det er fortsatt mange som er avhengig av bil for å komme seg videre, sier Leivdal

– Siste ferge går i 23:30 tiden, og det er et stort problem ikke bare fordi man må be eventuelle gjester dra tidlig hjem for å rekke siste ferge, men også fordi den smale veien vi kan kjøre rundt av og til er stengt på grunn av ras og rasfare, sier Trovåg.

Gahr Støre skjønner at beboerne i Møre og Romsdal er frustrert på grunn av dårlig fergetilbud og mener det at fylkeskommunen har for lite penger er problemet.

– Fylkeskommunen er underfinansiert, og den nye fergeteknologien med elferger er underfinansiert, det er det som er problemet. Det er ikke nok penger til å bedre tilbudet og jeg tror ikke regjeringen skjønner helt hvordan Norge er skrudd sammen, sier Støre.

Jonas Gahr Støre, her sammen med varaordfører Sverre Leivdal på Volda fergekai. FOTO: Jonathan Gaathaug Nielsen

Kan ikke love bevilgninger 

Gahr Støre avsluttet sitt besøk på Sunnmøre med en politisk pub på Studenthuset Rokken, der snakket han om Arbeiderpartiets visjoner for distrikts-Norge. Til Nærnett kunne Ap-lederen fortelle følgende:

– Jeg har fått høre tankene og reaksjonene Sunnmøre og Møre og Romsdal har på statsbudsjettet og fått mange eksempler på sentraliseringsproblemer vegvesenet opplever og utfordringer verftsnæringen møter. Det er noe jeg kommer til å ta med meg videre når vi nå skal arbeide på våre alternative budsjett. 

Ap-lederen kan ikke love midler til Stad Skipstunnel eller bevilgninger til inventar og utstyr til det nye mediebygget ved Høgskulen i Volda.

– Det er noe vi må se på. Det er regjeringen som har ansvaret for å følge nasjonal transportplan (NTP). Problemet er at den er kraftig underfinansiert som gjør at pengene ikke strekker til, så må vi i Arbeiderpartiet se på om vi skal mene noe i enkeltsaker når vi er i gang med utarbeidelsen av vårt alternativt statsbudsjett. Når det gjelder midler til det nye mediebygget, så kommer det mange slike innspill inn til oss hvor folk ikke føler seg sett i budsjettet. Det blir vår oppgave å finne ut hva vi skal prioritere, avslutter Støre.