Jungelen-avtalen sies opp

Jungelen på oversiden av Øyra skule

Jungelen ble stengt i mai, og avtalen skal nå sies opp. Foto: Fredrik Hoel

Avtalen mellom Høgskulen i Volda og Statsbygg omhandlende lekeområdet Jungelen sies opp.

Dette ble enstemmig vedtatt på møte i Formannskapet 15. september. Lekeplassen ligger på oversiden av Øyra skule, men ble i mai stengt etter utilfredsstillende vedlikehold. I 2011 inngikk Høgskulen i Volda og Statsbygg en avtale om at elevene ved Øyra skule kunne få bruke lekeplassen både i skole- og fritid. Forutsetningene for dette var at kommunen skulle ha ansvaret for sikkerhet og vedlikehold.

Etter avtalen ble inngått har kommunen bygd en ny Øyra skule, som inkluderer en betydelig investering i ett nytt lekeareal rundt skolen, for elevene.

Nye Øyra skule
Nye Øyra skule. Foto: Fredrik Hoel

Den andre september 2019 sendte mannen som stod bak Jungelen - Asbjørn Flemmen, et brev til Volda kommune og Øyra skule. I brevet skriver han at slik anlegget så ut da var det en skam for Høgskulen i Volda. Det manglet blant annet stiger og tau i flere lianer, noen av stigene var ødelagt, polstringen på balansebommen var under oppløsning, og mer. 

På møtet i Formannskapet 15. september ble det bestemt å heller si opp avtalen mellom kommunen og høgskolen, enn å gjøre investeringer for å øke sikkerheten og standarden på lekeplassen.