Bekymret for en ond sirkel med røde tall og innbyggerflukt

Kommunene roper etter statlig støtte i en vanskelig tid

Statsbudsjettet blir lagt frem i morgen klokken 10:00, men det er lite optimisme å spore blant kommunene på Søre Sunnmøre. FOTO: Creative Commons

Flere av kommunene på Søre Sunnmøre forteller om trang økonomi og krever store bevilgninger fra regjeringen. Likevel er forhåpningene lave før statsbudsjettet blir lagt frem i morgen.

SØRE SUNNMØRE: –  Hvis vi ikke klarer å balansere budsjettet og unngå underskudd kan vi risikere å bli en ROBEK-kommune innen to år, forteller kommunedirektør for Volda Kommune, Rune Sjurgard, til Nærnett.

ROBEK-registeret er et register over kommuner og fylkeskommuner som er i økonomisk ubalanse, og dermed underlagt statlig kontroll.

I morgen klokken 10:00 legges statsbudsjettet for 2021 frem. Flere år med fall i skatte- og rammeinntekter, samt begrensingene pandemien har hatt, gjør den økonomiske situasjonen til kommunene usikre.

– Vi har trang økonomi

 – Vi har hatt flere reformer i offentlig sektor over flere år nå, som har trukket opp driftskostnadene i kommunen, forteller Sjurgard.

Han sier også at de har hatt store fall i skatteinntekter dette året i tillegg, samtidig er kommunen i omstilling og er opptatt av å kutte kostnader. 

Kommunedirektør i Volda, Rune Sjurgard. ARKIVFOTO: Simone Kofod Nørgård

 – Vi forventer nå at regjeringen kompenserer for de tapte inntektene dette året, sier han. 

Han får støtte av kommunedirektør i Sande, Anders Hammer.

– Vi har trang økonomi, det er krevende å levere alle tjenestene som det forventes av en kommune, sier Hammer.

I motsetning til andre kommuner på Søre Sunnmøre er Sande allerede en ROBEK-kommune. Kommunen har i flere år slitt med å unngå underskudd og røde tall.

– Den største utfordring for oss er kommuneøkonomien generelt, sier han

Han opplyser om at det er vanskelig å drifte helse- og omsorgstjeneste, samt skole og utdanning.  

Kommunedirektør i Sande, Anders Hammer. FOTO: Sande kommune

 – Vi er allerede en ROBEK-kommune. Det store spørsmålet nå er hvor lenge vi skal fortsette å være det, avslutter han.

 Spent, men usikker

Verner Larsen, kommunedirektør i Ulstein, sier det er store utfordringer knyttet til næringslivet og skatteinntektene i kommunen, men at forventingene til statsbudsjettet i morgen er lave.

 – Vi har en relativt høy arbeidsledighet, og økonomien i kommunen er stram. Ulstein er en av kommunene her i regionen som har høyest gjeld, forteller han.

Samtidig sier Larsen at det ikke er en umiddelbar fare for å komme under statlig kontroll, da kommunen har en god egenkapital. 

Også Herøy og Ørsta er i en lignende økonomisk situasjon.

 – Vi er spent, men samtidig usikre på hva som kommer, sier kommunedirektør i Herøy, Trond Arne Aglen.

Aglen forteller videre at det ikke er noe tvil om at driftskostnadene må reduseres, noe som vil gå utover kommunens tjenestetilbud, om ikke kommunen fortsetter å få kompensasjon fra staten for tapt inntekt grunnet pandemien. 

Kommunedirektør i Herøy, Trond Arne Aglen. FOTO: Sande Kommune

– Det har kommet mange tiltakspakker så langt, men at de blir opprettholdt er viktig, forteller han. 

 – Vi er ikke rett for ROBEK-status enda

Han legger til at Herøy kommune ikke er blant de verst stilte kommunene, og har hatt et rimelig høyt inntektsnivå til tross for pandemien.

– Herøy er en fiskerikommune, og der har det gått ganske bra. Så vi er ikke rett for ROBEK-status enda, slår kommunedirektøren fast. 

Økonomileder i Ørsta Jan Inge Bueide foreller at Ørsta er preget av en årelang negativ trend.

– Vi klarer ikke å få inn nok inntekter til å kunne balansere utgiftene i kommunen. Det er totaløkonomien som er i en negativ trend, og det har vært slik i flere år nå. 

Bueide sier at det er spesielt pleie- og omsorgstjenesten som står i fare. På sikt frykter han en dårligere tjeneste, og at kommunen må nedprioritere tjenester som ikke er lovpålagt. 

Ørsta har en god egenkapital, men økonomilederen sier at kommunen gikk i underskudd både i 2019 og i 2020. 

Er dere i fare for å bli en ROBEK-kommune? 

– Nei, per dags dato er det ikke fare for det. Men hvis den negative trenden fortsetter, så kan vi fort risikere å havne i en slik situasjon, presiserer han. 

Nærnett har ikke lyktes å få en uttalelse fra Hareid eller Vanylven angående morgendagens statsbudsjett.