Enstemmig vedtatt å gå for nytt kulturhus

Kommunestyremøte 28 septemer 2017

DET NYE MEDIEBYGGET: I skissene er det nye mediebygget plassert mellom Berte Kanutte- og Hans Strøm-huset. Illustrasjon: Bakken Plan.

Tilrådinga til formannskapet i Volda angående nytt kulturhus og kino i det nye mediebygget på campus Høgskulen, ble torsdag enstemmig vedtatt i kommunestyret.

Men det var til dels splittelse blant representantene da det kom til selve prosessen ved å få et nytt kulturhus i Volda.

– Jeg etterlyser informasjon, men får det ikke, sa Erlend Krumsvik (KrF)

Erlend Krumsvik (KrF). Foto: Sigurd Lein Hernes

Han mente det var tre ting mange bør vite for en god prosess:

​– Hva skal vi bygge? Hvem bygger vi for? Hva er konsekvensene? 

Krumsvik mente at bygget skal være for alle, men etterspurte hva slags bruk som skal være knytta til det når det står ferdig.

– Jeg har synkende tillit til prosessen rundt bygginga av et nytt kulturhus, sa han.

– Atter en ny og dårlig prosess i å få et kulturhus i Volda, mente han.

Les også: Formannskapet positive til nytt mediebygg.

– Viktig å ha andre alternativer

En annen debatt gikk mellom Roald Espset (Frp) og Gunnar Strøm (SV).

Espset mente de burde se etter andre alternativer, hvis det skulle vise seg at dette prosjektet ikke lar seg gjøre.

– Det er kommet flere faktorer på bordet som tyder på at gjennomføringa av dette prosjektet kan bli en utfordring, større enn vi visste før, sa Espset fra talerstolen.

– Det er da enda viktigere å ha andre alternativer hvis det viser seg at  dette prosjektet blir for kostbart, slik at vi blir nødt til å takke nei til dette. For hvis det skjer, så star vi på bar bakke igjen. 

Han la til at han ikke var uenig i at kommunen bruker 250 000 til utgifter i prosjekteringsfasen, så lenge det er håp om at det kan føre frem til noe. 

Espset sa at Volda Næringsforum mener det ikke vil være noen utvikling av Volda sentrum, om det nye kulturhuset havner på Høgskulen sitt campus.

Sindre Rotevatn (H). Foto: Sigurd Lein Hernes.

Det likte Gunnar Strøm (SV) dårlig:

– At næringsforumet mener det ikke vil gagne Volda sentrum hvis det havner på campuset til Høgskulen, mener jeg nesten er frekt, sa han bestemt fra talerstolen. 

– Strøm har tydeligvis ikke lyttet helt til det jeg sa. Den plasseringen mediebygget nå er gitt, vil ifølge næringsforumet sitt syn ikke virke spesielt sentrumsutviklende, sa Espset i en replikk.

– Jeg synes likevel det er en horribel påstand. Hvis næringsforumet virkelig mener det ikke gagner Volda sentrum, bør de stå fram med det sjøl, sa Strøm som svar til Espset.

Les også: Mediebyggplaner presentert for kommunestyret.

En sum å leve med

Selv om det til tider var noe uenighet på møtet, var det generelt enstemmighet rundt at det å bruke 250 000 ikke var så mye penger sett opp imot hvis det blir et nytt kulturhus, eller hvis det skulle falle gjennom grunnet for høye kostnader. 

– Å bruke 250 000 er et relativt lite beløp. Skulle det bidra til at det blir et bedre prosjekt, er det en fordel. Skulle det gå galt, er det også et lite beløp, sa representant Sindre Rotevatn (H) fra talerstolen. 

Gunnar Strøm (SV) sa seg fra talerstolen enig i det Rotevatn sa:

– Jeg synes du har gode poenger når det gjelder hvorfor vi skal gå for tilrådinga til formannskapet.

– Gjenspeiler samfunnet man bor i

Odd Harald Sundal (Sp) mente at det å få en eiendomsfølelse rundt et nytt kulturhus i hele kommunen, er viktig.

– Hvis det ikke blir et nytt kulturhus nå, så vil det ta lang tid før vi kan starte med et nytt alternativ. Dette er vår sjanse til å få til noe i lag med Høgskulen, sa han.

– Slike kulturhussatsinger gjenspeiler litt av samfunnet man bor i. Jeg tror det vil være et løft for Volda å få til dette, sa Sundal videre.

Les også: Mulig nytt mediebygg på Høgskulen i Volda.

Kan bli dyrere enn estimert

Noe annet som ble tatt opp av flere representanter, var at prosjektet trolig vil bli dyrere enn tidligere estimert.

– Sannsynligheten for at prosjektet blir for dyrt til at vi klarer å gjennomføre det, er stor. Derfor trenger vi også andre alternativer, sa Sindre Rotevatn (H).

– Jeg har ei viss bekymring over leiekostnader i overskuelig framtid. Vi må gjøre vårt for å holde leieprisene nede, sa Henning Holsvik (KrF).

Tilrådinga fra formannskapet var:

«Kommunestyret er kjent med dei kritiske suksessfaktorane knytt til deltaking i sambruksløysing med HVO for kulturhus og kino i nytt mediebygg. Kommunestyret føreset at HVO og Volda kommune i planleggingsfasen legg vinn på å oppnå maksimal sambrukseffekt for at prosjektet kan la seg realisere.

Kommunestyret løyver inntil kr 250 000 til dekning av utgifter kommunen vil ha prosjekteringsfasen og for å få fram avgjerdsgrunnlag for kor vidt kommunen kan gå vidare med prosjektet mot endeleg realisering. Løvyinga vert dekt ved bruk av ubunde kapitalfond.»