Koronavaksinen blir en del av vaksinasjonsprogrammet

Koronatesting ved den nye teststasjonen i Hovdebygda

Teststasjonen i Hovdebygda. FOTO: ARKIV.

Regjeringen håper at de kan begynne å vaksinere mot koronaviruset allerede tidlig i 2021. 

– Når det kommer en vaksine mot covid-19, vil den bli gratis for befolkningen. Staten vil også dekke kommunenes og sykehusenes kostnader knyttet til vaksinasjon, skriver helseminister Bent Høie (Høyre).

Statsminister Erna Solberg (Høyre) sier at regjeringen ønser at flest mulig skal få tilbud om en sikker og effektiv vaksine. De ønsker å vaksinere den voksne befolkningen for å forebygge smittespredning, redusere sykdom og død. Han skriver videre at dersom alle vaksinerer seg vil konsekvensene av pandemien bli mindre.

– Regjeringen har besluttet at vaksinasjon mot covid-19 skal organiseres som en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet. Det betyr at kommunene får en plikt til å sørge for et vaksinasjonstilbud til personer som bor eller oppholder seg i kommunen, sier Høie.

Befolkningen blir overvåket for bivirkninger og staten skal dekke erstatningskrav dersom dette skjer, skriver regjeringen i en pressemelding.

–  Folkehelseinstituttet har fått i oppdrag å utarbeide en plan for å forberede, gjennomføre og følge opp vaksinasjon mot covid-19. Planen utarbeides i samarbeid med Helsedirektoratet, Legemiddelverket og Direktoratet for e-helse, sier han.

Høie skriver at det er tre vaksineprodusenter har gjort avtaler med EU. De forhandler med å få flere avtaler om vaksiner og det blir prioritert hvem som blir vaksinert til å begynne med. Regjeringen ønsker å sette av 3,77 milliarder kroner til innkjøp av vaksiner og i statbudsjettet i 2021. Det er ikke en vaksine godkjent enda mot covid-19 og er usikkert når vaksinene blir tilgjengelig. Norge håper å få tak i noen vaksiner i begynnelsen av neste år og begynne vaksinasjonen da.

– Når flest mulig vaksinerer seg, vil det også redusere de samfunnsmessige og sosiale konsekvensene pandemien har, sier Solberg.