Problematisk vegkryss i Volda 

Krysset ved spinneriet

Vegkrysset oppleves problematisk for større kjøretøy

Vegkrysset ved kjøpesenteret Spinneriet er et kjent irritasjonsmoment for innbyggerne i Volda kommune. Bussjåfør og daglig leder i yrkestrafikkforbundet, Stig Vinjevoll, forteller om hvilke utfordringer han som storbilsjåfør møter her. 

VOLDA: Stig Vinjevoll har jobbet som bussjåfør i 10 år, og sier krysset er et problem for større kjøretøy som busser og vogntog. Vinjevoll tror det som oppstår av farlige situasjoner er når store biler skal gjennom krysset, og må presse seg fram fordi de trenger større plass. 

– Dette vil sannsynligvis være til irritasjon for småbiler som ikke forstår hvor stor plass en buss må ha, sier Vinjevoll.

Stig Vinjevoll, sier det er bra at alt foregår i såpass lav fart i krysset.

 

En annen utfordring for bussene er når det står parkerte biler ved Halkjelsvik Bilverksted, ifølge Vinjevoll. Dette gjør at det blir veldig trangt og man må i mye større grad beregne plassbehovet. Da kan det være man må begynne å rygge, noe som er vanskelig med et så stort kjøretøy i et kryss.

– Da er man avhengig av hjelp fra de andre bilene. En liten feilberegning der vil gjøre at det låser seg i krysset, sier Vinjevoll. 

 

Lange køer og dårlig trafikkflyt

Trafikklærer Tore Aarseth sier krysset ved Spinneriet er noe som snakkes mye om i bygda og at det er mange som synes det er trasig på ettermiddagen. Det største problemet for de som kjører personbil er at det blir lange køer, sier Aarseth. Det er et irritasjonsmoment som i verste fall kan skape farlige situasjoner. Likevel mener han om man tenker på større byer som Oslo og Trondheim, er det  ikke unormalt å måtte stå litt i kø. 

– Det jeg har sett er at når man kommer kjørende ned Elvadalen og skal ned mot sentrum, så hender det at folk oppdager fotgjengerne i gangfeltet litt seint. Når man svinger er det ikke sikkert man har fått med seg at det kommer folk over, og det kan oppstå farlige situasjoner dersom det er snakk om stor fart. 

Aarseth mener en mulig løsning på problemet kunne vært å få støpt et lokk over deler av elva og laget et avkjøringsfelt for å få bedre trafikkflyt. 

– Det ideelle hadde vært en rundkjøring, men det er det ikke nok areal til, sier Aarseth.

Trafikklærer Tore Aarseth forteller at noen av elevene hans opplever krysset som stressende og vanskelig.

– Dette krysset har vært utfordrende for oss i mange år. 

Bussjåfør Stig Vinjevoll forteller at de har måttet lagt om bussruta i de mest trafikkerte tidsrommene, fordi krysset er så belastet. Den vanlige ringruta som går fra krysset opp Elvadalen, innom Bratteberg og ned til Volda videregående, går nå opp gjennom Ottamarka. 

– Vi brukte veldig mye tid på å stå i det krysset og vente, og tid er jo ikke nødvendigvis noe vi har veldig mye av, forklarer Vinjevoll.

Veien opp Ottamarka er ifølge bussjåføren ikke beregna for så store kjøretøy, noe man ser på marka rundt veien. Han sier veiene er så smale at man er nødt til å legge seg helt ut i kanten dersom man møter biler.

Når man kommer fra rutebilstasjonen og skal mot Ålesund, må bussene kjøre så langt ut i krysset at de stopper trafikken. Det er dessverre ikke alle småbiler som har forståelse for at større kjøretøy trenger betraktelig mer plass. Ofte hender det at bakhjula på bussen havner oppå kantsteinen i svingen.

– Det skulle det vært mer tilrettelagt for den type trafikk som er der. Det er ikke laga for oss større biler i samkjøring med små biler, mener han.

En enkel løsning på dette mener Vinjevoll kunne vært å utvide svingen ved å frigjøre plass på hjørnet ved Sparebanken Møre. 

Nærnett har snakket med Linda Heimen, seksjonssjef for transportforvaltning i Statens vegvesen. Hun forteller at de er klare over problemet med vanskelig fremkommelighet for større kjøretøy i det omtalte krysset i Volda sentrum. Heimen sier de har sett på eventuelle løsninger flere ganger, men at det på nåværende tidspunkt ikke er lagt noen plan for utbedring av krysset. 
 

Stig Vinjevoll med kollegaen Tormod Slåttelid. De er enige om at en stor del av problemet forsvinner når den nye Voldatunnelen er på plass, selv om det er noen år frem i tid.

Denne videoen produsert av Oclin, viser noen av faremomentene med krysset.