Må ha en avklaring om kvikkleirefare på Gotane: – Ikke et stort problem i kommunen

GOTANE: Det er her det skal undersøkes om det kan være kvikkleire. Foto: Trond Odin Johansen

GOTANE: Det er her det skal undersøkes om det kan være kvikkleire. Foto: Trond Odin Johansen

Sande kommune har sendt et varsel til en tomteeier om kvikkleirefaren på tomtene sine på Gotane. Det har ikke vært et problem i kommunen før, kan teknisk sjef berolige med.

Sande kommune har i et varsel til en tomteeier bedt om en avklaring om kvikkleirefare rundt tre tomter på Gotane i Gjerdsvika. Kjell Martin Vikene, teknisk sjef i Sande kommune, forteller at det ikke er noen grunn til bekymring. Det var Vestlandsnytt som omtalte saken først. 

Når det kommer til snøskred og steinras er området allerede sikret. Sande kommune kan imidlertid berolige de som skulle være bekymret.

Teknisk sjef i Sande kommune, Kjell Martin Vikene. Foto: Stian Elviken Strand.

– Det er ikke et stort problem her i kommunen, men vi er under det samme regelverket som resten av landet. Det går mer på den generelle tilnærmingen som myndighetene har, som er at alt landareal som ligger under den marine grensa (journ.anm.: Hvor høyt vannet før i tiden gikk) skal sjekkes med tanke på kvikkleire, forteller Vikene.

Vikene sier at kommuner rundt om i Norge må tilpasse seg de retningslinjene som blir satt av myndighetene. Dette selv om det er mest kvikkleire på Østlandet og i Trøndelag. I Sande kommune kan han fortelle at det ikke har skjedd noen ulykker tilknyttet kvikkleire. Allikevel må det brukes kostnader på å undersøke dette.

– Undersøkelsen blir ikke bra nok av at hvem som helst gjør det. Det må gjøres av kvalifiserte konsulenter, og det har en kostnad. En kostnad for utbyggerne og en kostnad for kommunen.

Over 2300 kartlagte soner

Avdelingsingeniør i Skred- og vassdragsavdelinga hos Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Idun Nessestrand Vefring. Foto: Privat. 

Avdelingsingeniør i Skred- og vassdragsavdelinga hos Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Idun Nessestrand Vefring, kan fortelle at det er mange som bor i de kartlagte kvikkleiresonene i Norge. Sande kommune er ikke den eneste kommunen som ikke er kartlagt.

– Det bor over 100 000 mennesker i kartlagte kvikkleiresoner i Norge. Det er per i dag kartlagt over 2300 soner. Jobben med kartlegging har gått over flere år, og det økende tallet på hvor mange som bor i kvikkleiresoner skyldes primært at nye områder har blitt kartlagt.

Det har enda ikke blitt gjort en kartlegging av Sande, siden de ikke er på prioriteringslisten til NVE. Kommunen skal likevel bli kartlagt en gang i nærmeste framtid. Vefring understreker at det kan foretas private undersøkelser av potensielle kvikkleireområder, til for eksempel byggesaker. 

Hva er kvikkleire?

Kvikkleire er leire som ved overbelastning eller omrøring går over fra sin vanlige faste tilstand og blir lettflytende.

Hvorfor raser det?

Skred blir enten forårsaket av naturlige prosesser som erosjon i elver og bekker, eller på grunn av menneskelige inngrep som anleggsarbeid. Eksempler på anleggsarbeid kan være utfylling i topp av ei skråning, graving i skråningsfoten eller større masseforflyttning som ved bakkeplanering. 

Kilde: Store norske leksikon og Norges vassdrags- og energidirektorat