Tryggere ankomstplass for barna ved Bratteberg skole etter 9 år

Millionbeløp sørger for trygg trafikk for store og små

NY BILPLASS: Slik ser den nye avleveringsplassen ut. Denne skal bidra med bedre trafikk sikkerhet ved Bratteberg skule. Foto: Tor Martin Kvernhaugen.

I Volda kommune sin økonomiplan ble det satt av en million kroner til trafikksikkerhet ved Bratteberg skole. Neste uke er prosjektene ferdigstilt.

VOLDA:

For omtrentlig ni år siden fikk Volda kommune et varslingsbrev fra Bratteberg grendalag. Brevet inneholdt forslag til løsninger som kunne gjøre trafikksituasjonen tryggere for voksne og elever ved Bratteberg skole. Ingenting ble gjennomført i løpet av de syv årene etter 2011. Til neste uke er derimot arbeidet som ble etterlyst den gang ferdigstilt.

Til skolestart denne høsten var et av trafikksikkerhetstiltakene på plass, nemlig en avleveringsplass. Ved innkjøringen til Bratteberg skole var det tidligere bare en stor jordhaug, dette har nå blitt til en sone der skolebarna kan bli sluppet av og hentet av sine foreldre.

 – Det har blitt mye tryggere nå for foreldrene å slippe av barna sine på avleveringsplassen. Det er samtidig en gangvei opp til skolen der barna kan gå. Da blir det helt trygt for ungene, kontra slik det var før, da foreldrene måtte kjøre helt opp til skolen for å slippe av barna for så deretter å prøve å komme seg ut av en trang parkeringsplass, sier rektor ved Bratteberg skole, Eli-Mette Lüthcke.

POSITIV: Rektor ved Bratteberg skole, Eli-Mette Lüthcke, er fornøyd med de nye trafikksikkerhetstiltakene. Foto: Tor Martin Kvernhaugen

 – Det vil jeg anbefale dem sterkt om å gjøre

Samtidig som en avleveringsplass har kommet på plass, har det blitt ferdigstilt en ny parkeringsplass for skolen. Den skal være ferdig til neste uke. Begge tiltakene vil ifølge rektoren gjøre trafikkbildet mye tryggere for alle ved skolen:

 – Jeg tenker at trafikkbildet blir mer oversiktlig for ungene dersom foreldrene tar i bruk avleveringsplassen, og det vil jeg anbefale dem sterkt om å gjøre. Dersom foreldrene vil følge ungene inn så er det bare å parkere på parkeringsplassen rett ovenfor avleveringsplassen, avslutter hun.

NY PARKERINGSPLASS:  – Det blir definitivt tryggere for barna enn det har vært, mener rektor ved Bratteberg skole. Foto: Fredrik Hoel.