Nynorsknominasjonen 2020 er åpnet

Nå kan du nominere din kommune eller fylkeskommune til årets nynorskkommune 2020 på språkrådets nettsider.

Kulturdepartementet skal kåre årets nynorskkommune 2020. Juryen, som i år består av representanter for Nynorsk kultursentrum, Landssamanslutninga av nynorskkommunar, Noregs Mållag og kommunesektorens organisasjon (KS), vil i år prioritere kommuner eller fylkeskommuner som har brukt nynorsken godt i informasjons- og kommunikasjonsarbeidet under koronakrisen. Prisen på 100 000 kroner går til en kommune eller fylkeskommune som legger til rette for nynorsken og som gjør en god jobb for å sikre nynorsken i kommune-/fylkesreformen. 

Hvem kan nominere? 

Hvem som helst kan nominere den kommunen eller fylkeskommunen de mener har gjort et godt stykke arbeid med å ta vare på nynorsken. 

Fristen for å nominere kommuner og fylkeskommuner er 1. oktober 2020, og du kan enkelt legge inn en nominasjon på språkrådets nettsider. 

I 2013 var det Ørsta kommune som stakk av med prisen. I begrunnelsen til juryen den gang sto det blant annet at kommunen gjør et systematisk arbeid for å styrke nynorskbruken på ulike samfunnsområder, blant annet gjennom et aktivt samarbeid med media og næringslivet om bruk av nynorsk. Språkrådet skriver at juryen ønsker at kommunene kan vise til følgende fem punkter: 

  • at dei nyttar og synleggjer nynorsk i kommunale planar, i utetterretta kommunikasjon og i kulturarbeidet i kommunen
  • at dei har retningsliner for nynorskbruk og nynorsk opplæringstilbod for tilsette i kommunen
  • at dei har tiltak for nynorsk i næringslivet
  • at innvandrarar og flyktningar får opplæring i og på nynorsk
  • at barn i barnehagar og barneskular får møte nynorsk tidleg