Full ordkrig om ferjeberedskapen: – Kritikken er helt forbausende 
 

Norled svarer Odd A. Folkestad: – Han burde orientere seg bedre

VOLDA-FOLKESTAD: Ferjeberedskapen på Folkestad-ferjen kuttes med Norled sin nye avtale med Statens Vegvesen. (Foto: Niklas Løkken)

Norled sin regionsjef for ferjer, Inge Andre Utåker, mener at formannskapet i Volda burde visst om beredskapskuttet i den nye avtalen om ferjesambandet mellom Volda og Folkestad.

 

I 2020 skal Norled sine elektriske ferjer kjøre ruten mellom Volda og Folkestad. Avtalen mellom Norled og Statens Vegvesen betyr at ferjeberedskapen på denne ruten blir fjernet.

VOLDA-lista-politiker, Odd A. Folkestad, reagerte i går på at formannskapet i Volda ikke hadde blitt involvert som politisk organ i avtaleprosessen.

Norled sier på sin side at formannskapet har fått tatt del i debatten, men før anbudet om ferjeruten ble lyst ut.

REAGERER: Regionsjef i Norled, Inge Andrè Utåker, understreker at Norled ikke har meldeplikt om kontraktene sine. (Foto: Norled)

– Dette er en kontrakt som ble lyst ut i 2016. Jeg vet at Møre og Romsdal fylkeskommune og Statens Vegvesen har involvert kommunen i en prosess for å snekre sammen ruter og vilkår i ferjestrekninga.

Det sier Norled sin regionsjef, Inge Andrè Utåker.

– Det var masse debatt om rutetiden, og jeg er sikker på at man i den samme debatten diskuterte å fjerne beredskapen.

Odd Arne Folkestad satt for øvrig i formannskapet i Volda i 2016.

Han mener at det ikke har vært noen diskusjon i formannskapet om at ferjeberedskapen skulle kuttes. 

Forvirret Folkestad

– Den diskusjonen i Volda formannskap kjenner ikke jeg til. Det har aldri vært et tema at all beredskap i Volda kommune skulle opphøre. Da hadde det blitt et politisk styr, og det har det ikke vært. 

FRUSTRERT: Odd A. Folkestad sier at formannskapet aldri ble opplyst om beredskapskuttet. (Foto: Arkiv)

Folkestad opplyser om at han, sammen med ordfører Jørgen Amdam, sendte et brev til tidligere samferdselsminister, Kjetil Solvik-Olsen, da forslaget om den nye rutetabellen i ferjesambandet ble lagt frem i 2017. 

I brevet var ikke ferjeberedskapen nevnt med ett ord, ifølge Folkestad. Han mener dermed at han selv ikke kan ha visst om kuttet av ferjeberedskapen. 

Utåker svarer Folkestad med å si at det heller ikke er Norled sitt ansvar å opplyse om innholdet i ferjekontraktene. 

– Om han er en kommunepolitiker som er opptatt av ferjesambandet i kommunen sin, så må han orientere seg utifra det. Informasjonen ligger i offentlige dokumenter, som er tilgjengelige for alle. 

Regionsjefen sier også at Norled har spilt med åpne kort. 

– Vi har jo svart på de spørsmålene som har blitt stilt. Jeg vet ikke hvilken opplysningsplikt han mener vi har. Hvis han synes at vilkårene i den nye kontrakten ikke har blitt tilstrekkelig formidlet, så må han nesten ta det med noen andre. 

Statens vegvesen bekrefter

Sambandet mellom Folkestad og Volda ligger på rv. 651.

Statens vegvesen er dermed ansvarlige for ferjesambandet, og hvorvidt det skal være ferjeberedskap på strekningen eller ikke. 

Seniorrådgiver i Statens vegvesen, Siri Rennestraum Raknes, sier at Volda kommune "har vært aktive samfunnsaktører både før og under anskaffelsesprosessen" av Norled. 

Hun sier også at kuttet av ferjeberedskapen ble bestemt før anbudet ble utlyst. 

Raknes vil imidlertid ikke si noe om hvorfor ferjeberedskapen ikke er inkludert i ferjesambandet mellom Volda og Folkestad. 

– Det handler om penger

Odd A. Folkestad tror at avgjørelsen om å kutte beredskapen handler om Statens vegvesen sin egen økonomi. 

– Det er en ansvarsløs beslutning som de har tatt uten å inkludere kommunen. Det handler om innsparing av penger. 

Volda-lista-politikeren sier at han også vil reagere på beslutningen Statens vegvesen har tatt.

– Nå vil de få en henvendelse der de skal stå til rette og gjøre om sin beslutning. Dette finner vi oss ikke i.

Norled åpne for ferjeberedskap

Utåker sier at han har forståelse for at ferjeavtalen med Statens vegvesen ikke inneholdt ferjeberedskap.

– Vi har statistikk på hvor mange beredskapsturer som har blitt utført, da ferjen til Folkestad har ligget til beredskap i fire og en halv måned, hver vinter. Det er kun snakk om to beredskapsturer i sesongen.

Han avslutter med å si at Norled gjerne kunne ha beholdt beredskapen i ferjesambandet.

– Vi som rederi tjener ikke penger på at det ikke er beredskap, og vi ville heller ikke tapt penger om det var beredskap på denne strekningen.

Ferjeberedskap

Ferjeberedskap betyr at ferja til enhver tid ligger ved kai, med et komplett mannskap ombord. Ferjen kan dermed brukes til utrykning for ambulanse, brannvesen og annet om nødvendig.