Har som prinsipp å utvikle fremfor å avvikle

Nytt Industri- og næringsparti har fylkesleder i Volda

Finn Arne Follestad er nyvalgt Fylkesleder for Møre og Romsdal INP. FOTO: Maria Bergh 

Det nystiftede Industri- og næringspartiet er på plass i Møre og Romsdal. De vil beholde oljeindustrien og er opptatt av fergenes plass i distrikts-Norge.

På skuddårsdagen 29. februar ble partiet Industri- og næringspartiet (INP) stiftet. På partiets hjemmesider står det at de ønsker å være et sentrumsorientert parti.

Startet på Facebook

Det hele startet med en Facebook-gruppe grunnlagt av Owe Ingemann Waltherzøe, som nå er partileder. INP sier at de ønsker å utvikle fremfor å avvikle, og de har fanesaker som gratis kollektivtilbud og å opprettholde oljeindustrien.  

Snorre A-plattformen
Industri- og næringspartiet mener det blir feil å stenge ned arbeidsplasser i olje- og gassindustrien. Bildet er fra Snorre A-plattformen. FOTO: Equinor

Fylkesleder for Møre og Romsdal, Finn Arne Follestad, har jobbet 40 år på havet og engasjerer seg sterkt for distriktene. Han fattet interesse for politikken for kun et par år siden. Da meldte han seg først inn i Arbeiderpartiet, men følte partiet stadig dro mot den grønnere siden. 

– Det startet med at Ap begynte å samarbeide med MDG og begynte å stenge ned arbeidsplasser i olje- og gassindustrien. Jeg jobber selv i oljeindustrien, og det blir feil å si opp hundrevis av arbeidstakere. Da partiet dukket opp gjennom Facebook, begynte jeg å prate med Owe, og havnet borti det med begge bena. Etter det har jeg jobbet med partiet. 

Ønsker gratis kollektivtilbud inkludert fergene

Blant INPs viktigste saker står gratis kollektivtilbud som ett av punktene. Partiet ønsker at fergene skal bli sett som en del av veien. Follestad sier at ønsket er å inkludere fergene på lik linje med buss og tog. 

– Vi har snakket om å se på muligheten for å gjøre kommunal transport gratis. For oss som bor og jobber på Vestlandet, så er fergene nødvendige. Vi har et ønske om å gjøre kollektivtrafikken gratis, og i det inkluderer vi også fergene.  Skal det være en ferge, vil den være del av veien, mener vi. 

Han forteller videre at finansieringen av dette må de se nærmere på.

Opptatt av distriktene

Follestad kommer fra Hurum, men er nå bosatt i Volda. Han er svært opptatt av distriktene og av at de skal være attraktive å bo i og vende tilbake til.   

– Vi ønsker å ha bærekraftige distrikter som gjør at folk kan bli boende. Distriktene skal også være attraktive, når ungdommen reiser vekk for å studere skal de ville komme tilbake igjen. Jeg er selv oppvokst på bygda, så distriktene betyr mye for meg. 

Han forteller videre at på partiprogrammet for Møre og Romsdal skal de ha norske lønns- og arbeidsvilkår for alle på norsk sokkel. 

– Vi ønsker å oppdatere lovverket, men det er en del juridiske forhold vi må ta hensyn til. Tanken er å ha en vernelov for alt arbeid i Norge, enten det er på sjøen eller havet, sånn at arbeidsmiljøloven får en paraply-funksjon. Vi vil beholde sjømannsloven  men ønsker at den skal være underlagt arbeidsmiljøloven, sier Follestad.