Mener studiekvaliteten har blitt bedre

Oppfølgingssak studiebarometer

Dekan for medieutdanning ved Høgskulen i Volda, Audhild Gregoriusdotter Rotevatn. Foto: Tone Solhaug

Dekan ved Høgskulen i Volda, Audhild Gregoriusdotter Rotevatn, mener klagene fra PR ikke lenger er aktuelle

Dekan for medieutdanning ved Høgskulen i Volda, Audhild Gregoriusdotter Rotevatn, er sterkt uenig i uttalelsene om at mediefag, deriblant PR, mener at studiene er dårlig tilrettelagt.

– Jeg som dekan og resten av fagmiljøet har hatt god kontakt og kommunikasjon med studentene på PR. De melder nå tilbake gjennom sine tillitsvalgte at de er fornøyde, og vi har lyttet til tilbakemeldingene som studentene har kommet med. PR har nå gjort endringer i studieløpet, for å imøtekomme kravene fra bransjen, for å heve studiekvaliteten og for å bedre ​
​læringsutbyttet til studentene.

Rotevatn mener derfor ikke at klagene fra PR lenger er aktuelle.

LES OGSÅ: «Studentene føler de ikke blir hørt»

Merker ingen forandringer
 

Jonas Hasledal Seierstad er tillitsvalgt for tredjeklasse PR. Han forteller til Nærnett at han i februar hadde et møte med dekan for mediefag, Audhild Gregoriusdotter Rotevatn, hvor han forklarte situasjonen for tredjeklasse PR. 

Jonas Hasledal Seierstad er ikke fornøyd med studiekvaliteten. Foto: Einar Kornstad


- Da sa hun at det skal bli endringer i løpet av studieløpet. Vi i tredjeklasse kommer ikke til å merke noe til det uansett, i og med at vi slutter snart. Men fra vi startet dette utdanningsløpet har de sagt at de skal forandre mye, men det har ikke skjedd noe iløpet av disse årene.

På spørsmål om PR har merket noen forandringer etter at studiebarometeret ble besvart i september hadde han dette å si:

– Det har vi ikke merket noe til i det hele tatt. Ikke noe vondt ment mot Audhild, hun har gjort en veldig god jobb sånn sett, men mye av problemet ligger på ledelsen internt i PR. Og vi studenter føler vi ikke blir hørt, sier Seierstad.

Seierstad forteller videre at studentene ved PR-avdelingen har gjort en innsats for å få til endringer. Selv har han prøvd hardt det siste året, men de føler de ikke kommer noen vei med det. Han sier det er lett å merke at studentene er veldig lei av dette.

Han sier også at PR føler seg nedprioritert og at høgskolen har et større fokus på andre mediefag, deriblant journalistikk.

- Vi føler at journalistikk er hjertebarnet til medieavdelingen. Dette har en også fått høre fra andre kull.

Bra dersom problemene blir tatt tak i

Håvard Bjørnerem, leder i STiV. Foto: Pressefoto


Håvard Bjørnerem, leder for STiV (Studenttinget i Volda) sier til Nærnett at det er veldig bra dersom problemene som PR-linjen har hatt, har blitt tatt tak i og  jobbet mye med.

– Jeg har ikke snakket med PR siden rett før jul, men de var en sentral diskusjon med tanke på studiebarometeret, og de tallene som kom inn. De scoret som det dårligste studiet, med et tall på 3,1 som var den dårligste besvarelsen på studienivå.

Bjørnerem er glad dersom fagmiljøet ved høgskolen tar tak i eventuelle problemer som oppstår, og ønsker at studentene skal være fornøyd med studiekvaliteten.

– Men dette kommer til å vise seg på neste studiebarometer, om kvaliteten faktisk har blitt bedre.