Psykisk helsemåned: Arrangementer til studenter i en hel måned

Det var så som møtte til fredagens webinar og høstlunsj, men arrangørene er likevel fornøyde. Øverst fra venstre: Trym Rimmen, Sindre Velle og Marit Asrsether. Nederst fra venstre: Ingunn Blindheim, Elin Gundersen og Lone Knutsen. FOTO: Victoria Skjemstad

Det var så som møtte til fredagens webinar og høstlunsj, men arrangørene er likevel fornøyde. Øverst fra venstre: Trym Rimmen, Sindre Velle og Marit Asrsether. Nederst fra venstre: Ingunn Blindheim, Elin Gundersen og Lone Knutsen. FOTO: Victoria Skjemstad

Høgskulen og Studentsamskipnaden i Volda (sivolda) har gitt midler til at resten av oktober vil bestå av gratisarrangementer for studentene. Studentrådgiver, Eli Anne Løksa, forteller at hun er veldig glad for at dette blir mulig å gjennomføre.
 

VOLDA: 9. oktober ble det arrangert høstlunsj og visning av et webinar fra Stine Sofies Stiftelse. Dette var starten for psykisk helsemåned ved høgskolen, som i år handler om å spørre mer. 

Det var plass til 50 påmeldte på arrangementet, likevel var det bare sju personer som hadde meldt seg på arrangementet. 

– Det var som forventet, sier studenthumanist Lone Knutsen. 

Hun forklarer at det dårlige oppmøtet ikke var så overraskende med tanke på at mange av studentene har høstferie og at det har vært lite tid til å melde seg på arrangementet. 

– Antallet er ikke det som er viktig for oss, og spesielt ikke med tanke på temaet for dette årets psykisk helsemåned, sier Knutsen. 

Hun sier at arrangementene kan være viktige for noen og at ingenting vil bli avlyst selv om oppmøtet er dårlig. Noen av arrangementene er også uten påmelding og vil være tilgjengelig gjennom hele måneden. 

LES OGSÅ: 

Flere studenter føler seg ensomme 

Studentrådgiver Løksa forteller at det alltid er studenter som føler seg ensomme, men at hun opplever at det har vært flere under koronapandemien.

– I høst har særlig førsteårsstudenter synes det har vært vanskelig å finne sin gjeng. 

Studentrådgiver Eli Anne Løksa forteller at flere studenter føler seg ensomme nå enn tidligere. FOTO: Victoria Skjemstad
Studentrådgiver Eli Anne Løksa forteller at flere studenter føler seg ensomme nå enn tidligere. FOTO: Victoria Skjemstad

Hun mener det er behov for å lage møteplasser og arrangementer som forebygger ensomhet og forteller at arrangementene under psykisk helsemåned er et bra tilbud til studentene.

Også psykolog ved sivolda, Vidar Myklebust, forteller på høgskolens nettsider at han i større grad enn tidligere opplever at temaet ensomhet dukker opp i samtaler med studentene.

Arrangementer blir blant annet hurtigvenn, kino, vennskapskafé og yoga. Alle arrangementene er gratis. Se hele programmet her.