Tror mange reiselivsbedrifter går under av momsøkning

 

Vivian Ose Flø - daglig leder - Ørsta Camping

Daglig leder for Ørsta Camping, Vivian Ose Flø, er én av de som har engasjert i det nye reiselivsforumet for Volda og Ørsta. Hun forteller om en tøff tid for bransjen i kommunene. FOTO: Daniel Lundby Olsen 

Reiselivet i Volda og Ørsta har hatt en vanskelig sommer. Daglig leder ved Ørsta Camping, Vivian Ose Flø, mener momsøkningen og halvering i koronastøtte for reiselivet, kan føre til konkurser. 

ØRSTA: I statsbudsjettet som kom onsdag denne uken, ble det klart at regjeringen ikke fortsetter med den kuttede momssatsen på seks prosent, som var ett av tiltakene for å hjelpe næringslivet gjennom koronakrisen. Fra 1. januar 2021, settes den tilbake på 12 prosent.

NHO annonserte samme dag at de vil kjempe for å beholde dagens ordning, og at en tilbakejustering vil gjøre stor skade på utsatte næringer, som for eksempel reiselivet. Også lokale aktører er skuffet over regjeringens beslutning. 

–  Jeg synes å gå tilbake til 12 prosent fra nyttår igjen, er altfor tidlig når ting er så usikkert. Det er ingen som har noen anelse om hvordan neste år vil bli. Vi ser tendensen hos oss, med forhåndsbooking, at den er sterkt redusert. Folk sitter på gjerdet. Det er ikke i nærheten det samme trøkket som tidligere, sier Vivian Ose Flø, daglig leder for Ørsta Camping, til Nærnett.  

Reddet av "luka"

Vivian Ose Flø er tredje generasjons driver av Ørsta Camping. Bedriften har flere plasser til campingvogner, 13 utleiehytter og en stor kiosk som selger mat. I 2019 kunne bedriften vise til et rekordår, med en omsetning på ti millioner.

Vivian Ose Flø - daglig leder - Ørsta Camping
Norske turister i fellesferien har reddet mye av de tapte inntektene til Ørsta camping i år. Før det, holdt de hjulene i gang gjennom takeaway-salg fra kiosken. FOTO: Daniel Lundby Olsen.

– Det har reddet oss, at vi har flere ben å stå på. I år har vi klart oss godt siden vi kunne selge mat gjennom luka i kiosken når det var nedstengning.

Flø er en av de som har engasjert seg i det nyopprettede reiselivsforumet for Volda og Ørsta. Under oppstartsmøte forrige torsdag, kom det fram at det er tunge tider for reiselivsnæringen.

– 40 prosent av bedriftene hadde hatt null utleie. Det er ekstremt mye. For de som har klart å skaffe en en viss inntjening gjennom koronakrisen, vil en økning i momsen, slå hardt ut. Det vil bli tøft for mange.

– Det bli aldri nok

I statsbudsjettet er det satt av 680 millioner kroner til reiselivsnæringen neste år. Det er under halvparten av det bransjen har fått gjennom 2020. Flø mener det ikke er nok. 

– Det blir aldri nok. Nå har vel regjeringen for så vidt sagt at de ikke har som ambisjon å redde alle bedriftene, kun de levedyktige. Men at 680 millioner kroner skal rekke fram til neste turistsesong, det skal holde hardt.

Ørsta Camping
Campingtilbudet står for kun 10-15 prosent av omsetningen til Ørsta camping. Daglig leder, Vivian Ose Flø, sier de bedriftene som utelukkende satser på turisme og utleie til utenlandske turister, vil slite stort i året som kommer. FOTO: Daniel Lundby Olsen.

Tror du at de midlene som regjeringen nå skyter inn i reiselivsnæringen, vil forhindre konkursraset som er spådd?

– Nei, det tror jeg ikke noe på. For å overleve må man ha kunder og da må disse støtteordningene treffe på mange måter, skal alle være med videre.

Har regjeringen undervurdert statusen for reiselivsnæringen etter en god sommer med norske turister som legger igjen mye penger?

– Nordmenn har en helt annen reisemåte enn utenlandske turister, med full gass i fellesferien. Etter det er det full stopp. Så jeg synes det offentlige burde vurdert det bedre når de bevilger penger til reiselivet. Det er berg- og dalbane med rødt og gult smittenivå i Europa nå. Da kommer ikke turistene, rett og slett.

De samme vil slite

Vivian Ose Flø sine bekymringer får støtte fra Elin Ous, seniorrådgiver i NHO Møre og Romsdal. Også hun mener det bevilges for lite til reiselivet og at momsøkningen vil ramme bransjen hardt.

Elin Ous - seniorrådgiver - NHO Møre og Romsdal
Elin Ous sier de bedriftene som har klart seg best dette året, er de mindre bedriftene som ligger utenfor i de store byene. Der har norske turister tatt over tilbudet, og lagt igjen mer penger enn utenlandske turister. FOTO: NHO Møre og Romsdal.

– Det blir i stor grad de samme aktørene som har slitt til nå i koronakrisen - store hoteller og konferansesenter. Der har store deler av kundegruppen forsvunnet som følge av pandemien. Samtidig har de høy husleie, ligger på dyre tomter og i sentrum, opplyser Ous til Nærnett. 

Hva er positivt for reiselivet i statsbudsjettet for neste år?

– Det mest positivet er at formueskatten for bedrifter senkes. I tillegg økes beløpet for skattefrie gaver fra 2.000 til 5.000 kroner.

Spesielt én ting vektlegges

Reiselivssjef i Destinasjon Ålesund og Sunnmøre, Tom Anker Skrede, sier det ikke kom noen store overraskelser i statsbudsjettet, men at det er enkelte lyspunkt.

– Det er satt av 185,3 millioner til Visit Norway for neste år, med fokus på å holde interessen opp for Norge som reisemål. Det er gode nyheter for eksportdelen av norsk reiseliv.

Tom Anker Skrede - Reiselivssjef - Destinasjon Ålesund og Sunnmøre
Reiselivssjef i Destinasjon Ålesund og Sunnmøre, Tom Anker Skrede, tror 2021 bli mye likt 2020 for reiselivsnæringen i Norge. FOTO: Privat.  

Skrede sier at reiselivsnæringen fremtid i stor grad avhenger av det som skal skje senere i oktober. Da skal Nærings- og fiskeridepartementet stortingsproposisjon om 680 millioner i koronastøtte til reiselivet, bestemmes nærmere.

– Vi ikke helt hvordan den skal innrettes, og det er først når vi ser resultater av den at vi kan si noe om hvilke typer bedrifter og hvordan reiselivsnæringen blir rammet.

Hva tror du om fremtiden til reiselivsnæringen slik situasjonen er nå?

–  Krisen er på ingen måte over og vi går inn i høsten som er en spennende tid. Nå handler det mye om å vinne det norske markedet hver eneste uke og jobbe for at det skal komme gjester til både by og land.

Vil treffe "levedyktige" bedrifter

Anders Riise, gruppeleder i Møre og Romsdal Høyre, hadde følgende å si til Nærnett om den nye momssatsen:

- Regjeringen ønker i større grad å treffe aktører med en reell omsetning. Momsen utgjør en liten del av koronastøtten til bransjen og regjeringen vil bli mer treffsikre, slik at støtten går til bedrifter som faktisk trenger det. Slik vi ser det, vil ikke justeringen ha stor betydning for reiselivsnæringen.