Sande må spare inn 800 000: – Vi må få driften over i et spor som vil gi årlige pluss

Sande må spare inn 800 000 kroner: – Vi må få driften over på et spor som gir årlige pluss

MÅ KUTTE: Ordfører Dag Vaagen understreker at Sande kommune fortsatt er i økonomisk balanse. (Foto: Sande kommune)

Det så lenge ut til at Sande kommune ville avslutte 2018 med grønne tall i budsjettet. Et aksjefall gjorde at Sande kommune nå likevel må spare inn over 800 000 kroner.

– Det er ikke noen stor ubalanse vi har. Men det er klart at vi ønsker å drifte kommunen med årlige overskudd.

Det sa ordfører i Sande kommune, Dag Vaagen (H).

Et aksjefall i et av kommunen sine fond gjorde at Sande ikke fikk den avkastningen de budsjetterte med i 2018.

Dermed måtte kommunen gjennomgå budsjettet sitt på nytt, og regne ut hvordan de skulle klare å spare opp underskuddet på 828.337 kroner.

Kommunestyret i Sande vedtok i dag det reviderte budsjettet. Sparingstiltakene har, ifølge Vaagen, gått under radaren.  

– Nei, det har ikke vært noen spesielle reaksjoner. Vi har fordelt kuttene jevnt på de forskjellige sektorene.  

Strammer inn

Rådmann Trond Arne Aglen forklarer at flere sektorer må stramme inn i pengebruken.

RÅDMANN: Trond Arne Aglen la i dag frem sitt reviderte budsjett. (Foto: Sande kommune)

– Det gjelder de fleste sektorene. De arbeider riktignok med innsparingene selv, men i skolesektoren så vil eksempelvis et av tiltakene være å flytte 5. klasse fra Gjerdsvika oppvekstsenter til Gursken oppvekstsenter.  

Aglen sier også at Sande kunne vært spart for kuttene, om de hadde penger i bakhånd. Det hadde de ikke.

– Kommunen arbeider nå med å bygge opp reservesummer i et disposisjonsfond. Det er også et lovpålagt krav at kommunene skal ha et disposisjonsfond på minst 5 prosent av driftsinntektene.

ROBEK-lista

Tidligere underskudd har ført til at Sande kommune har blitt oppført på ROBEK-listen (Register om betinget godkjenning og kontroll).

– Det betyr at vi er satt under administrasjon fra Fylkesmannen. Dermed må alle disponeringer, søknader om lån og investeringer i prosjekter godkjennes, og vi mister fullmakten vår. I fjor ba vi for eksempel om å få øke lånerammen, men Fylkesmannen sa nei.

Sande er en av ti kommuner i Norge som står oppført på listen. Aglen håper at Sande snart kan fjernes fra ROBEK-lista.

– Ja, det er klart at når det bare er tre kommuner fra hele Møre og Romsdal på listen, så vil vi jo helst fjernes derfra. Hadde det ikke vært for aksjefallet i fjor, så hadde vi også vært av listen. Vi var uheldige.