– Viktig å ta denne diskusjonen

Senterparti-sak

KLIMAPOLITIKK: Ordførerne Sølvi Dimmen (Volda), Olav Myklebust (Sande) og Stein Aam (Ørsta). Sistnevnte mener det er en klar forskjell på distrikts– og bypolitikk vedrørende klima. Arkivfoto.

Lokalpolitikerne mener at det ikke alltid fungerer like godt i praksis å holde en grønn profil. 

SANDE: Klimapolitikken i Senterpartiet er høyaktuell. Mandag skrev NRK at Kjersti Toppe (Sp) og Per Olaf Lundteigen (Sp) har gått ut med konkrete krav om partiets klima- og miljøpolitikk. De mener at denne politikken burde være tydeligere for toppledelsen.

– Vi skal tilbake til den skikkelige, grundige, jordnære klorofyllgrønne profilen som vi hadde fra 70-tallet. Det er der Sp hører hjemme, sier Lundteigen til NRK. 

– Godt grunnlag for debatt

Senterparti-politiker og ordfører i Sande, Olav Myklebust, er enig i at partiet trenger mer konkrete mål for klima- og miljøpolitikken. Samtidig understreker han at det er stor forskjell mellom sentrale bymiljø og utkant-Norge.

– Kollektivtransport er et bedre alternativ til forurensende bilbruk i bymiljøet. Dette bør også gjenspeile seg i avgiftspolitikken.

– Tror du det har oppstått en splid i partiet? 

– Det tror jeg ikke. Dette er et godt grunnlag for debatt og vedtak i henhold til programarbeidet i partiet, understreker Myklebust.  

– Prøver å holde en grønn profil 

Ordfører i Volda kommune, Sølvi Dimmen (Sp), opplever ikke at det har oppstått konflikt innad i partiet. Hun mener det bør være takhøyde for å diskutere viktige spørsmål.

– Skjæringspunktet vårt er avveiningen for å bli så grønne som mulig i forhold til praktiske forhold. Her burde også Senterpartiet finne en god vei, sier hun.

Dimmen trekker frem at dette handler for eksempel om bensin og diesel, og grønn energi.

– Dette merker vi her i Volda og. Vi prøver å holde en grønn profil, men det er ikke alltid det fungerer for oss heller.

Hun spesifiserer blant annet at hjemmetjenesten trenger firehjulstrekk og at her mangler de grønne alternativene.

– Vi kan ikke basere alt på elbil enda. Det handler om å finne den gode balansen og det mest miljøvennlige. Vi må finne finne ut hva vi trenger der vi er – både lokalt og sentralt. 

– Det er kjempeviktig for Senterpartiet å ta denne diskusjonen. Vi er et grønt parti, som skal ha en sterk miljø- og klimapolitikk. Men vår miljø -og klimapolitikk bør tilpasses forholdene i hele landet, og da trenger vi en god diskusjon. 

Støtter begge

Nærnett har også vært i kontakt med Stein Aam (Sp), ordfører i Ørsta kommune. Han tror ikke det er oppstått noe dramatikk i partiet. 

– Jeg støtter både Trygve Slagsvold Vedum og Kjersti Toppe og Per Olaf Lundteigen. Hvis det er en konflikt pågående så kjenner jeg ikke til den.