Håper at smittevernstiltak på verftene kan gjøre en forskjell

Smittetiltak på verft

Torben Sandvik ved Myklebust verft sier at de er redde for å få samme utbrudd som i Hyllestad. FOTO: Karl Biehl

Næringslivet og kommunene på Søre Sunnmøre har iverksatt en rekke tiltak for å forhindre at utenlandske arbeidere tar med seg smitte til verftene.

I Hyllestad i Vestland ble det smitteutbrudd på verft der 80 personer ble smittet. Nå håper næringen og kommunene at tiltak kan forhindre at det skjer også nord for fylkesgrensen.

Torben Sandvik, HMS-leder ved Myklebust verft i Sande kommune, sier at de ikke vil havne i den samme situasjonen.

– Vi er livredde for å havne i en sånn type situasjon.

Kommer fra røde land

Smittevernoverlege i Herøy kommune, Bjørn Martin Aasen, sier at tiltakene er for arbeidere som kommer fra røde land. 

– De kommer til Norge fra rødt land, så må de teste seg og blir satt i karantene

Smittevernoverlege Bjørn Martin Aasen sier at det er gjort tiltak for å hindre smitte på verft. FOTO: Rikard Thistel

Aasen sier at arbeiderne som kommer fra rødt land, må gjennom to tester før de eventuelt kan gå ut i arbeid. 

– De tar en ny test før det er gått åtte dager, den må også være negativ for at de skal kunne begynne i arbeid. 

Smittevernoverlegen tror at det er over 100 utenlandske arbeidere i kommunen, og sier at gjennom omfattende testing så har det blitt avdekket tilfeller av smitte.

– Tre personer er i isolasjon grunnet positive tester. Det er én i karantene som har en uavklart situasjon. 

Vil ikke sammenligne

Ordfører i Volda, Sølvi Dimmen, vil ikke sammenligne Volda med Hyllestad når det kommer til smitte, selv om det i Volda også er registrert smitte hos utenlandske arbeidere.

– Vi kan ikke helt sammenligne oss med Hyllestad og verftsnæringa.

Hun sier videre at tiltakene de har gjort i Volda for det meste går på å gi informasjon, og på å jobbe med forebygging.