Endret trusselbilde i Norge – tilfluktsrom blir ikke prioritert

Tilfluktsrom i Møre og Romsdal

Bilde: Det er flere tilfluktsrom som i dag blir brukt til undervisning. Her fra Høgskulen i Volda. Foto: Sunniva H. Bøthun.

Tidligere i september ble alle landets kommuner og eiere av tilfluktsrom oppfordret til sjekke sine tilfluktsrom, i lys av grotte-festen i Oslo. Nærnett har sjekket hvordan tilstanden er på Søre Sunnmøre.

– Det er ca 800 tilfluktsrom i Møre og Romsdal og rundt 40 av disse er offentlige, sier Jonas Solheim, sivilforsvarsadjutant i Møre og Romsdal sivilforsvarsdistrikt,.

Dette gir plass til ca 90.000 personer i rommene i Møre og Romsdal, mens tilfluktsrommene i Norge kun dekker 47 prosent av befolkningen. Prosenten går stadig nedover for hvert år som går. Dette er fordi ca 2/3 av skyldes av økning av befolkning og 1/3 skyldes sletting av tilfluktsrom. På Søre Sunnmøre er det fem offentlige tilfluktsrom og flere kommuner har ikke i det hele tatt. Ørsta, Volda og Ulstein kommune har tilfluktsrom i dag. I disse totalt er det plass til 1824 personer. I Møre og Romsdal bor det i dag 267 420 personer.

–  Tilfluktsrom på eksempelvis skoler er private, men er ikke offentlige rom. Disse rommene er bygget for å verne elevene og de som jobber ved skolen, sier Solheim.

Han fortsetter: 

– Sivilforsvaret fører tilsyn i tilfluktsrom, vi eier ikke tilfluktsrom selv. Det er eieren av tilfluktsrommet som har ansvar for å holde det i forsvarlig stand.

Bilde: Tilfuktsrommet ved Høgskulen i Volda er ikke offentlig. Det er til ansatte og studenter ved skolen. Foto: Sunniva Hadland Bøthun.
Bilde: Tilfuktsrommet ved Høgskulen i Volda er ikke offentlig. Det er til ansatte og studenter ved skolen. Foto: Sunniva Hadland Bøthun.

Dekker kun 47 prosent

I følge Ståle Skudal, sjefingeniør ved Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), er trusselbildet noe annet i dag enn på 90-tallet.

– Sannsynligheten for skade på sivilbefolkningen er høyest rundt militære anlegg og andre samfunnskritiske funksjoner. I tillegg er også risikoen høyere der befolkningstettheten er stor, sier Skudal. 

Nytt konsept

I 1999 ble byggingen av nye tilfluktsrom satt midlertidig på vent fordi de ville finne et nytt konsept som kunne beskytte befolkningen. Da ble det lansert et nytt konsept av DSB, men det kom aldri en stortingsmelding eller fattet et nytt vedtak. I 2016 ble det lansert et nytt konsept av DSB som lignet veldig på det utarbeidede konseptet fra 1999. Det ble i 2019 lansert en løsning som er levert til justisdepartementet og som venter på avklaring. Denne løsningen fokuserer på å beskytte befolkningen der trusselen er størst.