– Kjøretimer er sidestilt med skulk

Trafikkstasjon ørsta nedlegging

Kontrollstasjonen og førerprøver på MC kan forsvinne fra trafikkstasjonen i Ørsta. FOTO: Andreas Jakobsen

Regjeringen foreslår å legge ned kontrollstasjonen og førerprøve på lett motorsykkel ved trafikkstasjonen i Ørsta. Kjell Erik Rotevatn ved Rotevatn Trafikkskole sier at det er svært problematisk.

ØRSTA: Daglig leder i Rotevatn Trafikkskole, Kjell Erik Rotevatn, sier til Nærnett at det er et paradoks at de vil flytte førerprøver på MC til Ålesund, ettersom det har blitt tatt flere førerprøver ved trafikkstasjonen i Ørsta kontra Ålesund. 

– MC-lærere ved trafikkskolene vil jo måtte flytte på seg hvis de vil fortsette med opplæring.

Kan bli mindre produksjon

Han sier at alle som tar førerkort vil jo helst kjøre opp der de selv er kjent, og fortsetter med at spesielt 16-åringene som tar opplæring til lett MC vil ha problemer med å kjøre opp i Ålesund. Han sier også at noen kan gå bort fra lett MC i forhold til at de må til Ålesund for å kjøre opp, og at de da heller kjører opp til moped. På moped trenger man ikke å ta oppkjøring, men en teoriprøve.

Kjell Erik Rotevatn er kritisk til at tilbud kan bli nedlagt ved trafikkstasjonen. FOTO: Arkiv

Kontrollstasjonen er også foreslått nedlagt, og Rotevatn sier at det også kan bli et problem også for foreldre i Ørsta og Volda.

Kontrollstasjonen blir brukt til blant annet EU-kontroll og andre kontroller som etterkontroll på trimming av moped og lignende.

Han er også klar på at det kan oppstå situasjoner der foreldre må bruke mye tid på å kjøre frem og tilbake til Ålesund for at ungene skal få ta førerkort.

– Foreldre må ta fri fra jobben for å kjøre ungene til kjøretimer og førerprøve. Dette er noe som går utover produksjonen i form av feriedager og lignende.

Han sier også at det på bygdene er mange som kanskje vil trimme mopedene sine, og hvis de da blir tatt, må da også både unger og moped på kontroll i Ålesund for godkjenning. Han presiserer at dette også vil føre til mer trafikk og påkjenning på veinettet, og at det igjen skaper svevestøv fra trafikken. 

Viktig med fergefri vei

Gudny Fagerhol, som jobbet lenge ved trafikkstasjonen før hun gikk inn i politikken, sier at det også handler om arbeidsplasser. Hun sier at det ikke bare er folk i Ørsta og Volda som bruker stasjonen, men at hun i sin tid erfarte at mange utenom kommunene brukte stasjonen. Hun mener derfor at det er en nøkkelfaktor at veien til trafikkstasjonen er enklest mulig.

– Det er veldig viktig at det er fergefritt til stasjonen.

Tidligere ordfører i Ørsta, Gudny Fagerhol, sier at det er mange som trenger tilbudene ved stasjonen. FOTO: Privat

Hun sier at det er en stor region og at mange avhenger av stasjonen i Hovdebygda.

Nå må folk ta fergen til Ålesund for å få kjøretøyet sitt på kontroll. Kjørelærer Rotevatn sier også at nedleggelse i Ørsta kan skape et trykk på stasjonen i Ålesund. 

– De plassene som er så heldige å ha trafikkstasjon vil få et trykk på seg.

Han sier at han tror at de vil ha så mye å gjøre at det blir lavere nivå på det som leveres. 

Kan hende han må legge ned

Rotevatn sier også at han er usikker på om han kan fortsette med opplæring på MC om de legger ned tilbudet ved trafikkstasjonen i Ørsta. Han sier at det også går utover fraværet på elevene om de må til Ålesund. 

– Kjøretimer er sidestilt med skulk.

Elever vil mest sannsynlig foretrekke å ha opplæring lokalt, da de kanskje ikke trenger å ta en hel dag fri for å dra til Ålesund for kjøretimer.

Har håp om at det kan snu

Både Rotevatn og Fagerhol håper at situasjonen kan snu, som den har gjort før når det har blitt forslått nedlagt. Rotevatn sier at han har vært i kontakt med mange sentrale politikere i de største partiene i landet om saken.

– Vi håper at vi klarer å få dette til å bli en stortingssak.

Han konkluderer med at det er forbrukerne som må ta regninga.

– Det er sånn det bruker å være.

 

Trafikkstasjonen i Nordfjordeid har også vært i fare for nedleggelse etter at regjeringen ville flytte deres tilbud til Førde.