– Det skal være en selvfølgelighet for alle å kunne delta på en fritidsaktivitet

Sølvi Dimmen jubler

Ordfører i Volda, Sølvi Dimmen, jubler for at barn og unge snart kan søke om fritidskortet. FOTO: Karine Jonsrud Pedersen 

Sammen med ti andre nye kommuner skal Volda være pilotkommune for Fritidskortet fra 1.august 2021. Ordfører Sølvi Dimmen (Sp) håper dette kan bidra til at flere barn og unge deltar på fritidsaktiviteter. 

VOLDA: – Det er veldig kjekt, og vi kjenner oss jo litt spesielle. Ikke minst er det bra for de det blir en gode for, sier ordfører Sølvi Dimmen til Nærnett. 

Volda kommune søkte om å få være en del av regjeringens pilotprosjekt i 2020. De fikk avslag, men ble nylig kontaktet av Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet (Bufdir) med spørsmål om de ønsket å delta i forsøket i 2021 og 2022. Det har kommunen nå takket ja til, og Volda er dermed med i pilotprosjektet sammen med til sammen 22 andre kommuner. 

Hvorfor tror du akkurat Volda ble tatt med? 

– Vi hadde vel en god søknad, smiler Sølvi som også tror det hjalp at kommunen hadde vist interesse for Fritidskortet før. 

Alle kan søke 

Dimmen understreker at alle barn mellom 6 til 18 år kan benytte seg av av Fritidskortet. Det er en universiell ordning som skal sikre at de som ønsker skal få deltatt på minst en organisert fritidsaktivitet. 

Fritidskortet er ikke et fysisk kort,  men en digitalt kort som innebærer en ordning som vil dekke barnets medlemskontigent i en organisert fritidsaktivitet. Pengene vil overføres direkte til klubben eller foreningen.

I tillegg til midler fra staten, vil både kommunen og lokale sponsorer legge penger i potten. Dimmen ramser opp Sparebank 1 Søre Sunnmøre, Hornindal IL Fotball og Ekornes Møbel og kommunen selv som sponsorer hittill. 

Prosjektleder Nina Kvalen sier dette bidrar til at barn kan få dekket medlemskontigenter opp mot tusen kroner i halvåret, og utelukker ikke muligheten for at enkelte kan få enda mer. 

–Vi ser på muligheten for å dekke mer av kostnadene til utvalgte grupper, sier hun. 

Kvalen påpeker at det er 1554 barn i Volda i den aktuelle aldersgruppen som kan søke om Fritidskortet. 

Nina Kvalen
Nina Kvalen sier at det er 1554 barn i Volda som kan søke om Fritidskortet. FOTO: Volda kommune
 

– Viktig for noen, livsviktig for andre

Selv om pilotprosjektet varer til 1.august 2022, håper ordføreren at det kan bli en varig ordning. 

– Det skal være en selvfølgelighet for alle å kunne delta på en organisert fritidsaktivitet.

Hun forklarer at Volda er et relativt trygt og greit samfunn, men det er likevel mange som ikke har råd til å være med på fritidsaktiviteter. 

– Vi vil ikke ha A- og B-lag. 

Dimmen legger til at en fritidsaktivitet kan være viktig for noen, og livsviktig for andre. Fritidskortet kan gjøre det økonomiske hinderet mindre. 

På spørsmålet om hun har noe å si til de som eventuelt skulle kvie seg for å benytte seg av Fritidskortet, sier hun følgende: 

– Det er en ordning for alle, og det handler om å være sammen med andre mennesker. Det er grunnleggende viktig for læring og utvikling, og det er ikke noe en skal ha dårlig samvittighet for.  Fritidskortet er virkelig god forebygging på mange plan, og jeg håper det blir en stor suksess!

Sølvi Dimmen (Sp)
Sølvi Dimmen tror Fritidskortet kan bidra til et mer inkluderende Volda.  FOTO: Karine Jonsrud Pedersen

Nynorsk søkerportal 

Det digitale Fritidskortet skal være klart til 1.august. Dimmen håper Volda kan bidra med digitale løsninger til prosjektet, og litt til: 

– Tanken er også at vi skal ha en nynorsk søkerportal, noe som ikke er tatt i bruk i de andre kommunene som deltar i fritidskortforsøket enda. Der har vi et forttrtinn, sier hun. 

Prosjektleder Nina Kvalen gleder seg til å komme i gang, og bruker nå tiden på å undersøke hva slags ordninger som er gjort i de andre kommunene, og skal også ha flere samtaler med målgruppen for kortet.