Skattepenger tilrettelegger for boligutbygger

Volda kommune finansierer boligutbygger med millionbeløp

KAN RISIKERE MILLIONTAP: Volda kommune har bevilget flere millioner til samleveien over Håmyra-feltet. (Foto: Håkon Kvam Lyngstad/Volda kommune)

Boligfeltet på Håmyra har blitt en dyr affære for Volda kommune. Kommunalsjef Jarl Martin Møller er usikker på om de vil tjene inn pengene igjen.

Boligfeltet på Håmyra er godt i gang med byggeprosessen. Veien fra Raudemyra og over Håmyra-feltet er det ingenting å utsette på, sett bort i fra at pengene for veien kan være en tapt investering.

Volda kommune har nemlig brukt over tolv millioner kroner av offentlige midler på samleveien over Håmyra-feltet. Det til tross for at utbygger Din Bolig har mer enn firedoblet omsetningen sin på to år, fra 2016 til 2018.

Kommunen tok regninga

– Det spørs om vi får pengene igjen, sier Møller.

GJØR ALLTID VURDERINGER: Kommunestyret tar alltid vurderinger på fordeler og ulemper om investeringer i infrastruktur, sier Møller.
(Foto: Volda kommune)

Da Din Bolig AS satte i gang boligutbyggingen av Håmyra, ble samleveien over feltet delt i to prosjekt, ett som ble driftet privat av utbyggeren og ett kommunalt av Volda kommune. Aurstad ble ansatt som entreprenør av kommunen, og fikk utbetalt over tolv millioner kroner til å opparbeide samleveien.

Da finansieringen ble vedtatt, var ikke Møller kommunalsjef. Han sier han ikke har flere opplysninger, og at det er vanskelig for han å gå inn i detaljer.

– Jeg vil tro Volda kommune gjorde vurderinger på om det var fornuftig å dele prosjektet i to, sier han. Vi kaster ikke penger ut vinduet.

KOMMUNAL VEI: Veien over Håmyra skal være med å binde sammen flere boligfelt i Volda. (Foto: Skjermdump, 1881.no)

Viktig å se det i et større bilde

– Kommunestyret har nok kommet til den konklusjonen om at samleveien tilhører fellesskapet. Det ligger prosjekter på rekke og rad nedover mot sentrum, som dette er en del av, sier Møller.

På samleveien er det to tilhørende veier som Din Bolig råder over. I tillegg er blant annet vann og avløp med i byggeprosessen. Møller forklarer at kommunen overtar dette når prosjektet er ferdigstilt.

– En kommune har lengre levetid enn et prosjekt til en bedrift. Derfor ønsker ikke bedrifter å holde på slike utgifter. Da tar heller kommunen over når prosjektet er ferdigstilt.

– Dette er helt vanlige avtaler, legger han til.

Volda kommune sitt ansvar

– Vi gikk inn i dette frivillig, og ingen kunne pålegge oss noe kostnader. En offentlig samlevei som dette er kommunens offentlige oppgave, og skal dekkes gjennom skatter og avgifter. Ikke gjennom bidrag fra utbygger, sier daglig leder i Din Bolig, Roar Eiken.

TIL SAMFUNNETS BESTE: Eiken mener samleveien over Håmyra gagner Volda kommune, til tross for et økonomisk tap. (Foto: Privat)

Han sier Volda kommune forespurte Din Bolig om de ville bidra økonomisk til veien som gikk over feltet.

– Det sa vi ja til, for å komme i gang med prosjektet. Vi bidro med anleggsmidler som et frivillig tiltak, hvis ikke hadde kanskje ikke kommunen hatt økonomi til å bygge ut området. Hvert fall ikke på dét tidspunktet.

Eiken sier det ikke er alt som skal tjenes inn. Han mener en trafikkåre som dette, ikke har noe med inntjening å gjøre.

– Dette er vanlig infrastruktur som man må ha i en kommune. Det tjener samfunnet i Volda, derfor ble en slik samlevei bygd. Det tar vekk belastningen, og fordeler trafikken.

Eiken mener det er kun én ting som er positiv.

– Det er at vi har gått inn frivillig i en sak og bidratt i Volda kommune med flere millioner kroner. Det økonomiske har ingen betydning i denne sammenhengen, legger han til.

Enstemmig om finansieringen

INGEN IMOT: Vedtaket om finansiering av samleveien ble enstemmig vedtatt. (Foto: Arkiv)

Ordfører Jørgen Amdam var med å vedta, da veien ble delt i to prosjekter.

– Vi vurderte det slik at dette er en kommunal vei. Derfor ble det gjort en utbyggingsavtale med entreprenøren Aurstad som skulle ta kommunens byggedel.

Amdam sier ingen stemte mot vedtaket.

Dette er saken:

  • Din Bolig AS har kjøpt opp Håmyra-området, og bygger 156 nye boenheter i feltet i Volda kommune.
  • Veien over Håmyra ble vurdert som kommunal, dermed har kommunen måtte stå for store deler av de økonomiske kostnadene knyttet til veien. Entreprenør Aurstad ble engasjert av kommunen for å utarbeide samleveien over Håmyra-feltet. I tillegg fikk kommunen hjelp av utbygger Din Bolig.
  • Samleveien binder sammen boligfeltene, Engeset, Håmyra, Klepp, Raudmyra og Urbakkfoten.
  • På to år, fra 2016 til 2018 har Din Bolig mer enn firedoblet sin omsetning.
  • Volda kommune klarer så vidt å budsjettere seg i pluss ved siste økonomiplan.