– Ungdomskolen er ikke i fare

Volda statsbudsjett 2020

IKKE I FARE: Økonomisjef Kari Mette Sundgot sier ungdomsskolen ikke er i fare selv om Volda kommune får mindre frie inntekter (Foto: Håkon Kvam Lyngstad / Privat)

Volda kommune mener de er blant de kommunene som får lavest vekst i frie inntekter.

I en pressemelding lagt ut av Volda kommune skriver kommunen at veksten til Volda vil ikke kunne dekke renter og avdrag til ny ungdomsskule som kan komme på ca. 11 millioner kroner i året.

Imidlertid sier økonomisjefen til Nærnett at svømmehallen og ungdomsskolen ikke er i fare.

– Vi må tenke smart, sier økonomisjef for Volda kommune, Kari Mette Sundgot.

Hun mener den lave inntektsveksten blir en utfordring for kommunen med tanke på hvor høy utgiftene blir.

Mindre del av kaken

I regjeringa sitt opplegg for kommunesektoren øker frie inntekter for kommuner med 1,3 milliarder kroner, altså penger fra staten som ikke er øremerka. Kommunen mener regjeringa ikke tar hensyn til at utgiftsveksten er høyere enn inntektsveksten.

Blant kommunene i Møre og Romsdal er Volda den med nest lavest vekst fra 2019 til 2020, etter nye Fjord kommune. 

– Vi vet ikke hvorfor Volda får mindre frie inntekter sammenlignet med andre kommuner, men det kan være at vi tidligere har fått en større del av kaken.