Ørsta skisenter ønsker støtte til vedlikehold

Ørsta skisenter har i likhet med andre skisentre, hatt en tøff sesong som følger av koronaviruset. FOTO: Arkiv

Ørsta skisenter har hatt en tøff sesong som følger av koronaviruset og ber nå om støtte til vedlikehold. FOTO: Arkiv

På grunn av uheldige omstendigheter forrige skisesong, mottar ikke Ørsta skisenter kompensasjon for å måtte holde stengt da koronaviruset brøt ut. Nå søker de om penger fra kommunen. 

Under formannskapsmøtet i Ørsta kommune forrige tirsdag, var en av sakene som ble tatt opp en søknad fra Ørsta skisenter, som ønsker støtte til vedlikehold av stolheis, skitrekk og tråkkemaskiner før sesongstart. Kostnaden av vedlikehold og godkjenning er beregnet å koste nærmere 500 000 kroner. 

I følge saksdokumentet har skisenteret gått glipp av store inntekter, da koronaviruset kom samtidig som snøen. I samme dokument står det også at de havner utenfor kompensasjonsordningene som skal dekke tap som følger av Covid-19, på grunn av flere uheldige omstendigheter i sesongen 2018/2019.  

Vedlikeholdsarbeidet må være gjennomført før skisenteret kan åpne for sesongen 2020/2021.

Kommunedirektøren si tilråding:

Kommunedirektøren tilrår at Ørsta kommune går sterkare inn på eigarsida i Ørsta Skisenter AS gjennom ein retta emisjon, der kommunen tilfører skisenteret auka aksjekapital på kroner 250 000. Dette vert gjort under føresetnad om at Sparebank1 gjev eit tilsvarande økonomisk bidrag.

Midlane vert henta frå disposisjonsfondet til Ørsta kommune.

Saken skal opp i kommunestyremøtet på torsdag.