Kjelleren er mulig brannfelle - ordføreren er sjokkert

Må brannsikres for ni millioner kroner: – Graverende at det ikke er blitt gjort før

BRANNSIKRES: Ordfører i Ørsta, Stein Aam, sier det vil koste 9,1 millioner kroner å gjøre kjelleren på ungdomsskolen trygg. Video: Emma-Marie B. Whittaker og Live Marie Hagen Wold. 

5,5 millioner kroner var satt av til brannsikring av kjelleren på Ørsta ungdomsskule. Nå viser det seg at brannsikringen er så dårlig, at kostnaden nesten dobles.

– Det vil koste 9,1 millioner kroner å gjøre kjelleren trygg, sier ordfører i Ørsta kommune, Stein Aam (Sp), til Nærnett. 

Han mener det er graverende at kjelleren ikke har blitt brannsikret tidligere. 

– Skolebygget ble renovert for syv år siden, og anses for å være i god stand. Men nede i kjelleren ser det ut som ei rønne. 

Lokalavisa Møre omtalte saken først. Avisa skriver at kjellertaket, som skal være en brannsikring, er gjennomhullet. Høgspentskapene er ikke sikret, og sikringsskap står åpne. Det ligger stålplater over høgspentkabler, og henger ledninger fra taket.

Hastesak i kommunestyret

Ordføreren ville ikke ta saken til kommunestyret før han hadde sett kjelleren med sine egne øyne.

– Når jeg så hvor alvorlig tilstanden var, er det ikke lenger noen tvil. Det er bare å starte renoveringen. 

Kjelleren brukes som lagringsplass både av skolen og andre. Også speiderne og Ørsta Jeger- og Fiskarforening holder til der. Ungdomsskolen har ingen klasserom i underetasjen.

Saken ble fremmet som en hastesak i Ørsta kommunestyre. 

Det var opprinnelig satt av 5,5 millioner kroner til brannsikring i kommunens økonomiplan. Rådmann tilrådde å låne 2,88 millioner kroner ekstra, i tillegg til 720.000 kroner som finansieres med økt momskompensasjon. 

Kommunestyret var enig, og fulgte rådmannens tilrådning. 

Arbeidet med å brannsikre kjelleren starter neste uke.