Politiet har hatt større fokus på overgrepssaker i 2020

Politiet avslørte flere seksuallovbrudd i 2020

Fra venstre: Camilla Giske og Elin Anja Drønnen er begge politiinspektører i Møre og Romsdal politidistrikt. Foto: Politiet/Møre og Romsdal

– Vi har under pandemien hatt et særlig fokus på saker som gjelder seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner, sier politiinspektør Elin Anja Drønnen i Møre og Romsdal politidistrikt.

Mandag ble straffesaktallene til Møre og Romsdal politidistrikt fra 2020 presentert. Distriket kan melde om en liten nedgang i antall anmeldelser generelt. 

I 2019 var antall straffesaker 10 748, mens i 2020 gikk antall saker ned til 10 586. Fra 2019 til 2020 har oppklaringsprosenten på straffesaker økt fra 63,8 prosent til 64,2 prosent.

Til tross for små endringer i oppklaringsprosenten og antall anmeldelser er det andre oppsiktsvekkende tall.

Økning i seksuallovbrudd

I 2019 var det registrert 387 seksuallovbrudd i Møre og Romsdal politidistrikt. I fjor hadde det tallet økt til 519.

Det er en økning på hele 34,1 prosent i antall seksuallovbrudd. 

– Vi har under pandemien hatt et særlig fokus på innsatsen mot den alvorlige og prioriterte kriminaliteten, med håndtering av saker som gjelder seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner, der hensynet med å ivareta barn som fryktes utsatt for vold og overgrep har hatt høyeste prioritet, sier politiinspektør Elin Drønnen.

Politinspektør Camilla Giske forteller at politiet har lyktes med dette arbeidet i stor grad i 2020, og hun legger til at det har vært et år hvor en ser at reformarbeidet og strukturendringene i politiet begynner å virke.

– Diskriktet har en svært omfattende og alvorlig overgrepssak som vi arbeider med og som har store utslag i statistikken. Den omhandler et stort antall livestreams av overgrep til Fillipinene, med et stort antall voldtekter. Distriktet har arbeidet med saken over lang tid, og den krever et relativt stort ressursuttak av dedikerte medarbeidere. Saken er i sin avsluttende fase og er forhåndsberammet til første halvdel av 2021, sier politinspektør Giske.

Nedgang på 7,2 prosent

Antall narkotikasaker gikk ned fra 1 279 i 2019 til 1 187 i 2020 - det er en nedgang på 7,2 prosent.

– Statistikken viser nedgang i narkotikasaker - knyttet til at vi i deler av pandemien trappet ned og reduserte den operative innsatsen mot de mindre alvorlige narkotiksakene, sier Drønnen.