Alle av oss opplever å ha det kjipt – hvorfor snakker vi ikke mer om det?

psykiskhelse tabu kommentar

For å øke bevisstheten rundt psykisk helse er teamer for verdensdagen for psykisk helse 'Spør mer' Foto: Illustrasjonsfoto

Årets tema for verdensdagen for psykisk helse er «spør mer». Formålet med dette er å bidra til at flere tar vare på sin psykiske helse. Verdensdagen skriver på sine nettsider at en god psykisk helse starter med gode relasjoner.
 

Tabuprisen 2020 ble tildelt grunnleggeren av Psyktærlig, Ingebjørg Blindheim, for hennes arbeid for å forebygge selvmord gjennom åpenhet. Hennes innsats for å skape en plattform hvor man kan være åpen og prate om de kjipe tingene i livet.

Tidligere denne uken var jeg og en annen journalist fra Nærnett ut og snakket med litt forskjellige mennesker om ensomhet. En av de vi snakket med fortalte at det kan være vanskelig i situasjoner hvor man ikke har det bra med seg selv, å spørre om hjelp. Man innser det kanskje ikke før man reflekterer over hvordan denne perioden har vært før i ettertid, og tenker; oi, kanskje jeg skulle ha spurt om hjelp?

Mitt inntrykk er at terskelen for å spørre om hjelp eller å si ifra om at man ikke har det bra er altfor høy. Det føles mer naturlig å si ifra om at man er satt ut av spill på grunn av en forkjølelse enn å si ifra om at man er satt ut av spill på grunn av at man har en dårlig dag.

Dette flink pike-syndromet som så mange både gutter og jenter har kjennskap til, sier at man bare må ta seg sammen når man har det kjipt. Dette er med på å skape et rom hvor man heller holder det for seg selv enn å snakke med noen om hvordan man har det. Den psykiske helsen er så viktig, ikke bare fordi det er noe vi alle har, men fordi det påvirker hele deg. Har du det kjipt og tungt med deg selv vil du ikke kunne fungere skikkelig i en hverdag.

Det er viktig å anerkjenne at alle har dårlige dager, og at de fleste av oss vil en gang i livet oppleve noe som gjør at man ikke har det så bra. Faktisk er det slik at nesten halvparten av oss vil oppleve depresjon, angst eller en lignende psykisk lidelse i løpet av livet. Jeg tror at hvis man belyser temaet og blir flinkere til å spørre folk hvordan de har det, så vil dette også bidra til at det føles tryggere å snakke om at man har det kjipt. Enten om det er på arbeidsplassen, på skolen, i vennegjengen eller hjemme hos familien.

Vi mennesker er sosiale vesen og har behov for å bli sett. De fleste av oss trenger litt oppmerksomhet i løpet av en dag. Derfor kan det være fint at noen spør deg om hvordan du har det eller hva du tenker om overskriftene på NRK. Du føler deg sett og hørt, og at dine meninger er viktige.

Den gyldne regel, eller gjensidighetsprinsippet, står formulert på en eller annen måte i så og si alle religioner, livssyn og filosofiske retninger; gjør mot andre det du vil andre skal gjøre mot deg. Eller som Michal Jackson synger «If you want to make the world a better place,

take a look at yourself, and then make a change”. Det starter med deg. Du kan ikke forvente at alle skal være interessert i deg. Du må også gi for å kunne få.

Alle har en psykisk helse, ta vare på din egen og ta vare på andres. Spør mer!