Radio Volda kommer på DAB – Vi er med i utviklingen

Radio Volda går over til DAB

Antennen på Helgehornet. Innfeldt: Jørgen Warvik Lyngvær. Foto: Magnus Bjørgen/Høgskulen i Volda 

Radio Volda vil snart kunne lyttes til på DAB-radio. 

Arbeidet med å få Radio Volda over på DAB-radio ble fredag 5. april startet. Med dette kan radiokanalen potensielt få langt flere lyttere, da også folk i Ålesund etter DAB-overgangen kan lytte til Radio Volda. 

Byggingen av DAB-antennen i Volda er et ledd i utbyggingen av full DAB-dekning i hele Sunnmøre. 

– Stiller sterkere i arbeidslivet

Jørgen Warvik Lyngvær,  høgskulelektor og ansvarlig for Høgskulen i Voldas radiosendinger, tror overgangen vil være fordelaktig både for lytterne og for radiostudentene. 

– Alle riksdekkende kanaler har slått av FM-nettet, sånn at det er få folk som har tilgang på det nå. Det er tungvint for folk å ha to radioer, og derfor er det mye lettere at vi digitaliserer oss sånn som alle andre. 

– For studentene vil DAB-overgangen si at man er tettere opp til hverdagen som radiojournalist. Uansett hvilken kanal studentene går inn i etter endt utdanning, så sender de på DAB. Dermed stiller studentene enda sterkere forberedt på hverdagen i arbeidslivet nå, sier Lyngvær. 

– Vi er med i utviklingen

At Radio Volda følger på den teknologiske utviklingen, sier Lyngwær er en viktig grunn til hvorfor DAB-overgangen er ønskelig.

– Vi er der radioen er i dag, vi er med i utviklingen. Det betyr at vi kan få mange flere lyttere fra Ålesund-området, og når det lokale DAB-nettet blir videre utbygd blir vi tilgjengelig i større deler av Sunnmøre, sier Lyngvær. 

I følge Lyngvær vil ikke det journalistiske produktet endres, annet enn at det vil bli aktuelt å dekke stoff fra det utvidede området som kan ta inn kanalen. 

– Nå driver vi og ser på om vi skal dekke Ålesund. Akkurat nå dekker vi bare Søre Sunnmøre, fordi det er der folk har mulighet til å høre på oss, sier Lyngvær. 

Det er fortsatt ikke bestemt når sendingene kommer over på DAB, da Radio Volda avventer godkjenning fra Medietilsynet. Antageligvis vil kanalen komme på DAB fra høsten av. 

  • Står for Digital Audio Broadcasting.
  • Digital radio er mer stabilt enn analoge FM.
  • Tilgang til flere kanaler enn ved FM, og større utslagsfelt for kanalene.
  • Bedre kvalitet enn FM, og kan også nå ut til steder med svakere signal.

    Kilde: Regjeringen.no