Usikker fremtid for skytehallen

Riving av skytebane

Lina Riksheim og de andre medlemmene i Hovdebygda og Ørsta skyttarlag må kanskje trene et annet sted enn i Ørsta kulturhus i fremtiden.

Hovdebygda og Ørsta skytterlag venter spent på hva som skal skje med Ørsta Kulturhus, der de har skytebane i kjelleren. 

I kjelleren til Ørsta Kulturhus øver Lina Riksheim på skyting med gevær. Dette gjør hun flere ganger i uken, og har holdt på med skyting de siste fire årene.

Nå står skytehallen i fare for å forsvinne. Ørsta Kulturhus skal nemlig rives eller oppgraderes, ved førstnevnte jevnes skytebanen med jorden. Ved begge tilfeller må skytterlaget ut av huset og finne en alternativ løsning. 

Lina forteller at det blir trist om hun ikke kan ha fritidstilbudet sitt midt i Ørsta sentrum, slik det har vært i mange år.

– Det blir ikke like lett å trene og man kan havne litt bakpå når det gjelder konkurranser, sier hun.

Flere forslag

Så langt er det ikke bestemt hvor skytterlaget kan trene ved en oppgradering eller riving av kulturhuset.

Skytterlaget har foreslått å ta over gamle Lystad skule, som ligger ca. fire kilometer utenfor Ørsta sentrum. Ørsta kommune har på sin side foreslått å bygge en ny skytehall på Mosmarka til 21 millioner kroner.

Kent Werner Riksheim er i utgangspunktet positiv til en ny skytehall, men tror at kostnaden kan bli for høy. Foto: Eirik Gard Endal

Men forutsetningen er at skytterlaget kan bidra med syv av disse millionene. Det har de trolig ikke råd til, ifølge leder i Hovdebygda og Ørsta skyttarlag, Kent Werner Riksheim.

– En skytehall er kjempebra, men spørsmålet er om kostnaden blir så høy at vi ikke får til å flytte inn i den, sier Riksheim.

Enda ikke avgjort 

Før desember skal det vedtas hva som skal skje med Ørsta kulturhus. Assisterende kommunedirektør i Ørsta kommune, Eldar Øye, forteller at det finnes mange alternativer, men at det er enda er uklart hva som skal skje videre.

– Hva som vil skje med skytterlaget vil derfor være avhengig av hva vi velger å gjøre med kulturhuset, til syvende og sist, og hva kommunestyret ender opp med, forteller Øye.

Eldar Øye sier at kommunen vurderer flere alternativer i saken. Foto: Eirik Gard Endal

Med renovering og nybygg må skytterlaget ut uansett, slik som alle andre som holder til i huset.

– Ved riving og nybygg av kulturhuset er vi usikre på om det er rett å bygge nytt areal til skytterlaget i kulturhuset, sier Øye, og legger til at det derfor må jobbes med alle alternativer for å finne en plass til skytterlaget. Ettersom nybygget ikke vil være aktuelt før i 2022, har de enda litt tid til å finne en god løsning. 

Avhengig av en alternativ løsning

Om kommunen og skytterlaget ikke får på plass et alternativ til skytehallen, i tilfellet kulturhuset skal rives, må medlemmene reise til andre steder for å skyte.

– Hvis det ikke kommer noe alternativ til oss vil mest sannsynlig 130 år med skytterlaget i Ørsta og Hovdebygda være borte, sier Riksheim. 

Han håper på renovering av bygget, og legger til at det også vil bli billigere enn å bygge et helt nytt bygg. Da kan skytehallen bli værende i kjelleren, slik at den ligger i gåavstand til skytterlagets aktive medlemmer i nærområdet.