Slik kan du unngå pipebrann

Knut Øystein Ekroll

Branningeniør Knut Øystein Ekroll. Foto: Maria Sandum Bergh

Den siste uken har Brannvesenet i Volda og Ørsta rykket ut til flere pipebranner. Feil fyring er hovedårsaken til at brannene oppstår.

VOLDA: Det har den siste tiden vært svært kaldt på Sunnmøre. I kjølevannet av dette øker risikoen for pipebrann, og det å fyre med riktig ved får større fokus enn tidligere.

Feil fyring

Branningeniør Knut Øystein Ekroll ved Volda Brannstasjon forteller at det å fyre med tørr ved minsker risikoen for pipebrann, men det er likevel andre faktorer som spiller inn. Han mener at det ikke er vedfyring som er hovedårsak til pipebrann.

–  Det kan øke sannsynligheten, men hovedgrunnen til pipebrann er feil fyring. For eksempel at folk fyrer med ved som ikke er skikkelig tørr, avfall og plast. Alt som ikke skal brennes. 

Han påpeker videre at en skal bruke ren ved, og den skal helst være under 20 prosent fuktighet. Skulle en likevel være uheldig og bli utsatt for en pipebrann har han en rekke tips for hva en burde gjøre. 

– Det første du må gjøre er å stenge ventilen for å hindre oksygentilgang, og så ringe brannvesenet sånn at du får råd derfra til hva du burde gjøre videre.

Liten fare for røykforgiftning

Han forteller at faren for spredning ikke er stor, men til stede. Dette skjer dersom varmen trenger gjennom skorsteinen og til treverket på utsiden. Han sier også at det sjeldent er fare for røykforgiftning da røyken ofte forsvinner ut av pipa.

Røykinnslag kan forekomme dersom skorsteinen er tett, eller at værmessige fenomen presser røyken inn i huset. Han påpeker at dette ikke er spesielt farlig, og at konsekvensene er at du må lufte ut av huset. 

 Så det er sjeldent fare for liv?

– Ja det stemmer, det er sjeldent fare for liv.