På disse punktene vil du merke endringer i din private økonomi

Slik påvirker statsbudsjettet din økonomi.

Regjeringen har lagt frem et forslag om å senke avgiften på lettbrus med 30 prosent. ILLUSTRASJONSFOTO: Jonas Olsen Withbro

Mer barnetrygd, lavere eiendomsskatt og billigere lettbrus er noe av det som kom frem da regjeringen la frem statsbudsjettet på onsdag. Slik vil din økonomi bli påvirket av budsjettendringene. 

Barnetrygd

Et forslag fra regjeringen er å øke barnetrygden til barn opp til fylte seks år. Den vil da øke med 300 kroner i måneden fra 1. september 2021, noe som utgjør en årlig økning på 3600 kroner. 

Engangsstønad

Engangsstønaden øker fra 84 720 til 90 300 kroner fra 1. januar 2021. Dette er en minstegaranti for mødre som ikke har rett på foreldrepenger.

Inntektsskatt

Trinn 1 og 2 i trinnskatten reduseres med 0,2 prosentpoeng. I trinn 3 og 4 videreføres satsen uendret. Innslagspunktet i trinn 3 vil bli satt ned med 2600 kroner, da regjeringen foreslår å justere innslagspunktene for trinnskatten med forventet lønnsvekst.

Eiendomsskatt

Regjeringen foreslår at den maksimale eiendomsskattesatsen reduseres fra 5 til 4 promille. Dette gjelder for kommuner som maksimerer eiendomsskatten. Dette gjelder ingen av Søre Sunnmøres kommuner. 

LES OGSÅ: Ingen midler til inventar i det nye mediebygget

Sukkerfri brus

Fra 1. juli 2021 ønsker regjeringen å senke avgiften på brus uten sukker med 30 prosent.

Boligsparing for unge (BSU)

Ordningen som gjelder for unge opp til 33 år blir både myknet opp og strammet inn i det nye statsbudsjettet. Fra og med 2021 vil det være mulig å spare opp til 27 500 kroner i året. Tidligere har grensen ligget på 25 000 kroner. Skattelettet vil også øke fra 5000 til 5500 kroner. Dette gjelder fra og med 2021 ikke unge som allerede eier en bolig. For dem vil det ikke være mulig å få skattelette ved å spare i BSU.

Frikortgrensen vil øke

Tidligere har frikortgrensen vært på 55 000 kroner. Fra og med 2021 kan en tjene 60 000 kroner uten å måtte betale skatt. 

Sammenslåing av egenandelstak 1 og 2

I dag er det to egenandelstak. Egenandelstak 1 er i dag på 2460 kroner og omfatter blant annet lege, psykolog og medisiner på blå resept. Egenandelstak 2 er i dag på 2176 kroner og omfatter blant annet behandling hos fysioterapeut, enkelte former for tannbehandling og opphold ved enkelte institusjoner. Nå skal egenandelstakene slås sammen til et egenandelstak på 3183 kroner. 

Dyrere tobakk

Sigaretter øker med 3,4 prosent og snus øker med 3,7 prosent i avgift. 

Dyrere sprit og vin

Alkoholavgiftene øker med minst 3,4 prosent i det nye statsbudsjettet.

Dyrere drivstoff

Både veibruksavgiften og CO2-avgiften på bensin vil øke, og dermed blir det dyrere å fylle bensin.

Dyrere med elbil

Det innføres en årlig trafikkforsikringsavgift for elbiler, men vil fortsatt være billigere enn biler som kjører på fossilt drivstoff. Avgiften er på 2135 kroner i året og tilsvarer samme regler som gjelder for motorsykler.

LES OGSÅ: Regjeringen viser til verftspakken

Følg livebloggen vår her: