Forskjellige tiltaksnivå forklart

Tiltaksnivåene forklart

Det er ikke enkelt å forstå hvilke tiltak som gjelder, og hva de inneholder. Foto: Mathias Engstrøm Sandstøl

Tiltaksnivå A, B og C. Rødt, gult og grønt. Hva betyr disse tiltakene for deg i praksis?

Nesten daglig kan man lese om hvilket tiltaksnivå kommunen, skolen eller arbeidsplassen ligger på. Likevel kan det være vanskelig å holde følge med hva de forskjellige nivåene egentlig innebærer.

Derfor har vi laget en oversikt der man kan få et kjapt innblikk i reglene og anbefalingene.

Regionale tiltak

De tiltakene som gjelder for forskjellige regioner deles inn i nivå A, B og C. Tiltaksnivå A er det strengeste, mens C er det mildeste.

Tiltaksnivå A

Nivå A betyr at de fleste butikker vil være stengt, med enkelte unntak. Matbutikker, apotek og vinmonopolet er blant stedene som holder åpent.

Skolene ligger på gult tiltaksnivå, med mindre kommunen har kommet frem til at det må innføres strengere regler.

Arrangementer utenfor hjemmet forbys, med unntak av begravelser, bisettelser og vielser. Maks 30 personer tilstede på begravelser og bisettelser.

Barn og unge under 20 år kan drive med idrett, så lenge det er utendørs og alle deltakerne kommer fra samme kommune.

Det er påbud om hjemmekontor for alle som har mulighet til det.

Du kan lese mer om hvilke regler og anbefalinger som gjelder på nivå A her!

Tiltaksnivå B

Nivå B betyr i likhet med A at skolene vil ligge på gult tiltaksnivå. 

Arrangementer utenfor hjemmet er i utgangspunktet forbudt, men det gjøres flere unntak enn på nivå A. Unntakene gjelder samlinger i tros- og livssynshus, man kan altså fortsatt samles for bryllup, begravelser, dåp, konfirmasjon og andre seremonier.

Svømmehaller kan holde åpent for organisert aktivitet for barn og unge under 20 år. Fritidsaktiviteter kan også holde åpent for barn og unge under 20 år, men det er ikke lov med innendørs fritidsaktivitet for personer over 20 år.

Nasjonal skjenkestopp gjelder, men restauranter og utesteder kan holde åpent.

I likhet med nivå A er det påbudt med hjemmekontor for alle som har muligheten til det.

Du kan lese mer om hvilke regler og anbefalinger som gjelder på nivå B her!

Tiltaksnivå C

Nivå C er det laveste nivået av de regionale tiltakene. Også her gjelder gult tiltaksnivå i henhold til trafikklysmodellen (les nedenfor).

Høyskoler og universiteter kan holde enkelte lokaler åpent dersom det er nødvendig for studenter. Ordinær undervisning med ti eller færre kan også gjennomføres.

For arrangementer gjelder de nasjonale reglene. Det er ikke lov med innendørs fritidsaktivitet for personer over 20 år, men barn og unge kan organiseres.

Restauranter og utesteder kan holde åpent, men nasjonal skjenkestopp gjelder. Butikker kan holde åpent.

Treningssentre kan holde åpent og være et tilbud for de som bor i kommunen. Svømmehaller skal være stengt for personer over 20 år, med mindre de har individuelle avtaler.

Det er anbefalt at man ikke har mer enn fem gjester i eget hjem, og at man bruker munnbind når man ikke klarer å overholde minst én meter.

Du kan lese mer om hvilke regler og anbefalinger som gjelder på nivå C her!

Trafikklysmodellen

Smittevernstiltakene i skoler og barnehager er delt inn i fargekoder. Med grønt, gult og rødt nivå beskriver de hvilke tiltak som gjelder og hvor alvorlig smittesituasjonen er.

Punktene som går igjen på alle nivåer er at ingen skal møte på skole eller barnehage med sykdomssymptomer, og et økt fokus på renhold.

Grønt nivå har grunnleggende punkter som at man skal innføre kontaktreduserende tiltak samt unngå klemmer og håndhilsning. Utover det skal dagene organiseres og gjennomføres så normalt som mulig.

Gult nivå inneholder at man skal ytterliggere begrense kontakt. Man skal ha faste ansatte per kohort i barnehagen, mens man i skolen skal holde god avstand mellom lærere og elever. Man skal unngå trengsel og store mengder, og dele opp uteområdet slik at ulike kohorter holder avstand.

Rødt nivå innen skolen anbefaler at man vurderer alternerende oppmøtetider for elever. Man skal også dele elevene inn i mindre grupper og holde minst én meter avstand i alle situasjoner. I barnehagen skal man også vurdere alternerende oppmøtetider for barn for å unngå trengsel. 

Du kan lese mer om smittevern i barnehager her!

Du kan lese mer om smittevern i skoler her!

Man skal i tillegg til de regionale tiltakene alltid følge de nasjonale tiltakene og anbefalingene.

Den siste oppdateringen på de nasjonale tiltakene finner du her!