Manglende psykologtilbud i Hareid
 

– Det var en svikt i systemet

Flere kommuner på Sunnmøre sliter med å skaffe tilstrekkelig psykologhjelp. Illustrasjonsfoto: Benjamin Vorland Andersrød
 

Fra januar 2020 skulle alle kommuner hatt en kommunepsykolog. Hareid jobber fremdeles med å skaffe dette. SV-politiker Inga Ishild Hareide mener at kommunen ikke gjør nok for å sikre et godt psykologtilbud. 
 

Kommunen har utlyst kommunepsykologstillingen tre ganger. De mener de enda ikke har funnet en verdig kandidat. Derfor har kommunestyret og formannskapet valgt å utlyse stillingen for fjerde gang denne våren.

En svikt i systemet

– Jeg har vært for et bedre psykisk helsetilbud lenge før jeg selv opplevde konsekvensene av en svikt i systemet. Jeg vet viktigheten av å ha en psykolog i en kommunehelsetjeneste. Det er en yrkesgruppe som har vært forsømt i førstelinjetjenesten i all tid, sier Inga Ishild Hareide.

Hun er styremedlem i Hareid SV, og har tidligere sittet i kommunestyret. Da sønnen hennes trengte psykologhjelp, opplevde han å vente et helt år.

Han tok sitt eget liv i desember 2015. 

– Det var en svikt i systemet, og han er sikkert ikke den eneste som har opplevd det. Hadde vi hatt en psykolog i førstelinjetjenesten som kunne fange opp psykiske problem fra man er ung til man er voksen, så hadde det styrket kommunehelsetjenesten og innbyggerne, sier Hareide betenkt.  

– Styresmaktene gjør ikke nok

Inga Ishild Hareide har vært involvert i politikken i Hareid lenge, og hun mener at en del av problemet er at kommunen har nedprioritert psykisk helse. 

– Det var et tilfelle hvor en gruppe ungdommer ville ordne et tilbud hvor man treffes en gang i uken med en psykiater. Kommunestyret ville ikke sette av penger til dette. Ungdommene fikk ikke det forumet de hadde hatt behov for, forteller Hareide. 

– Styresmaktene har år etter år snakket om at de vil styrke psykiatrien. Jeg mener at det første de må gjøre når de skal styrke en yrkesgruppe, det er å utdanne flere, fortsetter hun. 

Hareide understreker at en psykolog ikke nødvendigvis vil løse alle problemene i kommunen, men at det vil være et steg på vei. Hun mener kommunen i den siste tiden har gjort sitt for å få tak i psykolog, men er frustrert over hvordan kommuner i distriktene sliter med å ansette fagfolk. 

​Ordfører Bernt Brandal håper det nye helsehuset vil gjøre stillingen som kommunepsykolog mer attraktiv. Foto: Ulrik Edh Hasselgård 

Ingen alternative tilbud

Ordfører i Hareid Bernt Brandal sier seg enig med uttalelsene til Inga Ishild Hareide, og forteller at det jobbes for tiden med å ansette en egen psykolog i kommunen. Han sier også at tilfellet med ungdommenes initiativ til et ukentlig møte med psykiater var før hans tid i kommunestyret. Hareid  kommune har vurdert å inngå et interkommunalt samarbeid om psykolog med Ulstein. Kommunestyret og formannskapet har likevel vedtatt at de fremdeles ønsker å satse på en egen psykolog. 

– Vi har mest lyst å få tilsatt en egen psykolog fremfor å dele med andre kommuner. Og nå har vi holdt på med ansettelsesprosessen i over et år. Da koronaviruset kom, så ble det ekstra vanskelig å finne en kandidat. Men nå er prosessen i gang igjen, forteller Brandal. 

Slik situasjonen er nå, finnes det ikke et alternativt tilbud til psykologhjelp i kommunen. 

– Vi har ikke et formelt alternativt tilbud til de som trenger psykologhjelp. Det er jo eventuelt privatpraksiserende som er mulig å henvise til. Vi har også akutteamet vårt, men det er ikke til å stikke under en stol at det er hardt press der også, fortsetter Brandal. 

– En del av problemstillingen er å kunne tilby et miljø rundt, og det vil bli mulig med det nye helsehuset. Så da må vi være gode å til å markedsføre nettopp dette. 

Trenger du noen å snakke med?

Mental helse:
Telefon: 116 123
Døgnåpent

Røde kors:
Telefon: 800 333 21
Åpningstid mandag – fredag fra kl. 14.00 – 22.00

Kirkens SOS:
Telefon: 22400040
Døgnåpent