Velferdsgruppe vil hjelpe ensomme studenter

Velferdsgruppe vil bekjempe ensomhet

Undersøkelser viser at mange studenter savner det sosiale livet. Foto: Sigrid Moa

Studentsamskipnaden i Volda har fått 194 000 kr som skal brukes på sosiale lavterskeltilbud for å hindre ensomhet og psykiske plager hos studenter.

Ifølge studentbarometeret savner studenter det sosiale miljøet. I Volda har velferdsgruppa, bestående av studentsamskipnaden og andre fra Høgskulen, startet et samarbeid som skal sette i gang prosjektet “sosial vår”. De håper dette vil motivere studenter til å ta vare på seg selv.

Blant medlemmene er prorektor Odd Helge Mjellem Tonheim. Han sier de planlegger flere arrangementer og aktiviteter for å få studenter ut av hyblene. Hittil har de kommet frem til konkrete tilbud som Mat og prat, grilling med Natura og Inspo-kveld på rokken. Det jobbes også med å få til en digital-quiz.

– Vi jobber med en oversikt over aktiviteter for våren slik at studenter lett kan få med seg kommende arrangementer. 

Han er likevel bekymret for at tiltakene ikke når de som sliter mest. Han tenker spesielt på de som sitter på hybelen helt alene.

Prorektor Odd Helge Mjellem Tonheim. Foto: Inger Smevoll

Skummelt å melde seg på arrangement

Student Anna Skogen dro hjem forrige semester da livet i Volda ble veldig stillestående. 

– Jeg tror mange av de som er ensomme og ikke har noen, synes det er vanskelig å melde seg på arrangement der man ikke kjenner noen. Man er redd for å møte opp, redd for å stå der alene og føle seg dum. 

Hun sier det skal litt til å melde seg på noe, men at hun nå tar sjansen på det selv om det er litt skummelt. 

– Før var det lettere å dra på sosiale arrangement. Det var lettere å finne noen å snakke med siden det var så mange til stede. Men det er bra at de prøver med dette nå. Det viser at de skjønner problemet.

Tonheim skjønner hva Skogen snakker om. 

– Det er ikke alltid lett å delta på slike arrangement om man ikke kjenner noen. Det er naturlig at man drar med seg en venn. 

Likevel håper han at flere små møteplasser kan minke presset på samtaletilbudet studentsamskipnaden tilbyr sammen med Volda kommune, der det for øyeblikket er lang ventetid på psykologtjenesten.

Setter pris på innspill og ideer fra studentene. Det finnes folk å prate med. 

Trym Nikolas Rimmen er leder i studentparlamentet og medlem i velferdsgruppa.

Han synes også det er en utfordring å nå de som sliter mest, men sier at arrangementene forhåpentligvis vil motiverer folk til å legge inn en innsats selv også. 

Han sier at studenter og studentorganisasjoner selv kan søke om midler til arrangementer de ønsker å lage. Velferdsgruppen setter også pris på innspill fra studenter om hvordan man kan hjelpe til med prosjekt «sosial vår». 

– Studenter må bare komme innom kontoret med ideer, det er vi takknemlig for.

Det finnes folk å prate med 

Ved Høgskulen i Volda finner man studenthumanisten, studentprest og rådgivere med kort ventetid. Man kan også ringe Kirkens SOS Møre og Romsdal på telefon 22 40 00 40 og Mental helse telefon 116 123.