Ny videregående skole i Ørsta har førsteprioritet

– Vi er klare

Kommunen har venta lenge på dette bygget. Flere var til stede for å høre om planene. FOTO: Emma Hoff

– Ørsta vidaregåande skule er den skolen som har dårligst tilstand, sier Per Olaf Brækkan. Nye Ørsta vidaregåande skule er nå førsteprioritet for eiendomsjefen i Møre og Romsdal fylkeskommune. 

Mandag kveld var festsalen i Ørsta kulturhus fylt av mennesker som ville høre om planene for nye Ørsta vidaregåande skule og kulturhus. 

Nye Ørsta vidaregåande skule skal bygges sammen med eksisterende kulturhus. Om alt går etter planen vil bygget være klart til innflytting høsten 2023. 

Store ambisjoner

Eiendomssjef i Møre og Romsdal fylkeskommune, Per Olaf Brækkan, har store ambisjoner.

 Brækkan var også bygg- og eiendomsjef for byggeprosjektet av nye Romsdal videregående skole som sto klar i 2017. Nå er han klar for et nytt prosjekt.

– Dette er prestisjeprosjektet for min avdeling nå. Vi sikter ekstremt høyt, sier Brækkan.

Møre og Romsdal fylkeskommune og Ørsta kommune vil samarbeide tett for å bygge det beste beste bygget for en lav kostnad og som er bærekraftig. 

Per Olaf Brækkan bruker Romsdal videregående skole som referanse når han presenterer ambisjonene for det nye byggeprosjektet.

– Nye Ørsta vidaregåande skule og kulturhus har som mål å være 20 prosent billigere og raskere å bygge. I tillegg er et av målene å ha 20 prosent mindre arealbruk og lavere innvesteringskostnader, sier Brækkan.

Innspill fra publikum

Da det ble tid for spørsmål fra publikum var det tydelig at mange hadde innspill til nybygget.

En ansatt fra Ørsta vidaregåande skule forteller at skolen nå består av fem bygg. Det gjør det vanskelig å bli et samla personale. De ønsker at det nye skolebygget skal gjøre det mulig for dem å bli samla i ett bygg. 

Det var også ønske om at elevrådet fra Ørsta vidaregåande skule ble invitert til å komme med innspill til byggeprosjektet. 

Hovden og Ørsta skulekorps, Ørsta ballettskule og Sunnmøre Ungdomssymfoniorkester har også innspill på hvordan det nye kulturhuset skal være. 

Prosjektledelsen forteller publikum at de ikke har landet på noen konkrete planer for nybygget enda. Planene vil være klare i desember. Da vil også oversikten over de totale kostnadene være klare. Foreløpig har prosjektet en kostnadsramme på 800 millioner kroner.