– Dette er jo en veldig symboltung aksjon som skjer samtidig rundt i hele landet

Vindkraft Vardetenning Runde Haramsøya NVE Motvind Naturvernforbundet

Marit Aklestad fra Ørsta Sosialistisk Venstreparti holdt appell mot vindkraft ved Rundevarden torsdag kveld. FOTO: CHRISTIAN DEHLIE LOKØY.

Mange møtte opp da aksjonsgruppa "Runde mot Havsul 1 vindkraftverk" hadde vardetenning torsdag kveld. 

HERØY: Torsdag kveld ble det arrangert vardetenning på 250 plasser i landet. Årets aksjon er mot vindkraftutbygging. Oppe ved Rundevarden hadde de tent bål og holdt appell av Marit Aklestad (Sosialistisk Venstreparti). Aksjonen blir arrangert av Motvind og Naturvernforbundet.

– Dette er jo en veldig symboltung aksjon som skjer samtidig rundt i landet. Den vardetenninga sender et sterkt signal at vi føler oss trua av det som skjer, sier hun.

Det er mange som har møtt opp for å være med i motdemonstrasjonen torsdag kveld. De siste månedene har det vært store aksjoner på Haramsøya angående vindkraftutbyggingen. 

– Norges vassdrags-og energidirektorat har overkjørt lokaldemokratiet i stor grad og det føles jo alvorlig at man ikke blir hørt, mener Aklestad.

"La fuglene leve" stod det på toppen av Rundevarden sammen med bålet. FOTO: CHRISTIAN DEHLIE LOKØY.

Hun sier at vindturbinene ikke virker som en særlig langsiktig løsning siden de må byttes etter 30 til 50 år på grunn av slitasje. Samtidig belyser hun at på Haramsøya må de grave opp mye myr og setter fokus på klimautslippene rundt dette.

– Jeg tror aksjonen får frem fortvilelsen og alvorligheten, og den kraften og styrken å samle seg og vise motstand. Så jeg håper det blir hørt inn i regjeringskontorene, sier hun.

Bålet brant godt på Rundevarden i aksjonen mot vindkraft. FOTO: CHRISTIAN DEHLIE LOKØY.

– Det er motstand i folk

Torill Haddal Remøy og Hildegunn Storvik har møtt opp for å støtte en sak de brenner for. De mener at lundefuglene kan forsvinne fra Runde og at gyteplasser til fisk blir påvirket. De vet ikke hvordan dette vil påvirke livet i havet og mener at dette vil skade dyrelivet.

– Hvorfor er dere her i dag?

– Jeg møtte opp fordi jeg er veldig engasjert mot vindkraft og har satt meg veldig inn i det de siste årene. Jeg har blitt mer og mer motstander til mer jeg lærer for å se hvor vanvittig det er egentlig. Det ødelegger naturen og gir ustabil kraft. Vi er uansett avhengig av fossil kraft, du kan ikke levere noe stabilt, forteller Storvik.

t.v: Torill Haddal Remøy og Hildegunn Storvik møtte opp på vardetenningen på torsdag kveld. FOTO: CHRISTIAN DEHLIE LOKØY.

– Hva håper dere å få frem med aksjonen i dag?

– Det er motstand i folk. Jeg kjenner ingen som er for. Ikke ett menneske, sier Storvik.

Remøy forteller at det er mange hun kjenner som ikke vil gå opp på Rundevarden for å vise sin støtte, fordi de føler ikke det hjelper. Hun mener at dersom du ikke går opp dit for å vise sin motstand, så hjelper det ingenting.

Varder ved hele kysten

Kaja Runde er aksjonsleder i gruppa "Runde mot Havsul 1 vindkraft". Her foran Rundevarden. FOTO: CHRISTIAN DEHLIE LOKØY.

– Vardetenningen skal sette fokus på det som skjer rundt i landet vårt. Det er varder ved hele kysten som blir tent i dag. Akkurat Havsul 1 blir vel markert andre plasser i fylket, kan jeg tenke meg, sier Kaja Runde, aksjonsleder i "Runde mot Havsul 1 vindkraftverk". Hun fortsetter:

– Dette er viktig for oss fordi Halvsul 1 vil berøre fuglefjellet vårt og alle fiskeressursene ute i havet. Det er selve livsgrunnlaget vårt som er truet.

NVE svarer i en E-post at de arrangerer folkemøter og at de har tett dialog med kommunen.

– Alle våre avgjørelser tas etter omfattende høringsrunder. Med få unntak er konsesjon bare gitt der kommunestyret har vært positiv til utvikling, sier Knut Flatby, direktør ved konsesjonsavdelingen ved NVE.

Se Nærsynets reportasje fra 8. Oktober.