Flere artikler fra

Iris Alm 11 treff

Barnefattigdom

Nesten 300 barn lever under fattigdomsgrensa i Ørsta og Volda
Vis flere