KONSENTRERT GJENG: Volda kommunestyre hadde møte i gymsalen på Dalsfjord skule.

80 flyktningar til Volda i 2024

Volda kommune vart oppmoda å ta imot 130 flyktningar i år. Torsdag vedtok kommunestyret å busette berre 80 flyktningar.

Publisert Sist oppdatert

LAUVSTAD: Politikarane var delte i debatten. 

Rebecca Riise Bjerknes (SP) presenterte eit forslag om at kommunen skal ta ei ny vurdering i august. Forslaget vart vedtatt.  

NY VURDERING: Rebecca Riise Bjerknes (SP) vant fram med sitt forslag.

Jan Erik Stokkeland (SV) meinte at forslaget frå kommunedirektøren ikkje var godt nok. 

 – Eg er redd for at det blir litt defensivt og lite konstruktivt. Press på kommunale tenester er utfordringar som må gjerast noko med uavhengig av antalet flyktningar, la han til.

MISFORNØGD: Jan Erik Stokkeland (SV) ville endre på forslaget.

Kari Aslaug Hasle presenterte eitt felles forslag frå SV, MDG og Raudt. Dei gjekk inn for å ta imot 110 flyktningar. Forslaget vant ikkje fram under voteringa.

KLAR TALE: Kari Aslaug Hasle (SV) satte søkelys på dei økonomiske følgene av vedtaket.

Hasle fortalte at å ta imot færre flyktningar vil gje kommunen økonomiske konsekvensar: 

 – Viss vi går for 80 flyktningar, vil det innebere ein reduksjon i driftsgrunnlaget på seks til åtte millionar kroner i møte med integreringsarbeid. Så det er eit viktig argument, men sjølvsagt er det overordna det humanitære, sa Hasle.

Det var kommunedirektørens innstilling som vart vedtaket, med tillegget om ny vurdering i august. 

 

Powered by Labrador CMS