DET NYE: Lokalet på ca. 800 m² skal hovedsakelig utnyttes til styrke- og kondisjonsapparater.

Aktive folk har alltid plass til et aktivt treningssenter

Innbyggerne i Volda har lenge vært nysgjerrige på hva som skal skje med det gamle Kiwi-lokalet. Nå kan de om kort tid se frem til åpningen av et nytt treningssenter.

Publisert

VOLDA: Treningsskjeden Aktiv trening har lokaler flere steder på Sunnmøre, og kommer nå også til Volda.

Daglig leder og eier, David Andersen, kan fortelle at prosjektet har pågått i et par år.

— Ting tar tid og det er fortsatt noen ting som må på plass. Vi ønsker å legge opp til et best mulig produkt og inntrykk når folk skal komme, sier Andersen til Nærnett.

DAGLIG LEDER: David Andersen mener det er en økende tendens blant flere aldersgrupper som vil være i fysisk aktivitet, og trekker særlig frem styrketrening.
Med det som gjenstår er det snakk om et par uker, før vi forhåpentligvis er i mål.

Andersen håper senteret vil stå klart til åpning i løpet av første halvdel av mars. I denne runden kan han ikke komme med et konkret tidspunkt for åpningen. Han har tidligere uttalt til Møre-Nytt at senteret skulle ha åpnet i slutten av januar.

Plasseringen er også en viktig faktor Andersen peker på, og mener det vil være lettvint for folk flest å ta seg en rask treningsøkt. Medlemmene får nøkkelkort, med tilgang til senteret fra kl. 04 om morgenen til kl. 00 på kvelden.

— Tjue eller tretti minutter med aktiv trening er bedre enn ingenting.

Andersen forteller også at de ikke sikter seg inn på en spesifikk målgruppe, men at det heller skal være et tilbud for alle og enhver.

— Det er ikke noe nisjeopplegg, som for eksempel crossfit.

— Vi skiller oss fra de andre

TRENING FOR ALLE: Sigrún Arna Brynjarsdóttir og Jakob Larhammer tror ikke åpningen av Aktiv trening vil påvirke deres tilbud.

Sigrún Arna Brynjarsdóttir, ved Crossfit Volda, har som mål å få flere til å bevege seg, og syntes det bare er bra at det tilbys enda et treningsalternativ i Volda. Til tross for konkurransen.

— Crossfit har et veldig godt miljø blant medlemmene og de ansatte, forteller Brynjarsdóttir. Det er rundt 180 medlemmer, og skal være et tilbud for alle aldersgrupper.

Selv om crossfit kan være et dyrere alternativ, mener likevel medlemmene at det er verdt pengene, har hun erfart.

Andre aktører

Family Sports Club, har i dag det største treningstilbudet i Volda. Vilje Grude (19) fra Sandnes, ble student i Volda høsten 2022. Hun ble raskt medlem av Family, men forteller nå at hun kunne tenkt seg å bytte treningssenter.

— ­­Jeg er fornøyd med Family, og synes det er et stort senter med veldig bra utvalg av maskiner. Til tross for at det er litt dyrt, og mange trener der. Jeg kunne lett testet ut Aktiv trening, i og med at det er mye nærmere der jeg bor.

David Andersen har selv tro på at de skal klare å få nok interesserte medlemmer, selv om folk har bindingstid på andre treningssentre.

Family Volda ønsker ikke å gi en kommentar til åpningen av det nye treningssenteret.

Erika Leira Madsen (23) fra Ålesund er blant de som trener på Sprek 365, i Volda.

Medlemmer kan trene når de vil på døgnet. Det synes Erika er fint, da en selv kan tilpasse etter eget ønske.

— Jeg har vært innom tanken på å bytte til Aktiv trening. Det ligger mye nærmere Heltne, hvor jeg bor, men om det blir fullt av medlemmer ønsker jeg ikke å bytte, sier Erika.

Vi har prøvd å komme i kontakt med Sprek 365, uten å lykkes.

Ordfører i Volda kommune, Sølvi Dimmen, sier følgende til Nærnett:

— Eg heiar på aktivitet i Volda og ønskjer nye aktørar velkomne. Eg har inntrykk av at Voldingane er ganske aktive og spreke. Aktiv trening blir heilt sikkert eit fint tilskot som styrker det totale tilbodet.

Powered by Labrador CMS