');

Alkohol smotthol, fødslar og mykje meir

Hjarteleg velkome til ettermiddagssendingen frå 9. mars 2023

Publisert

I sendinga torsdag kunne Nærnett avsløra at fleire har misbrukt Voldakortet til å kjøpa alkohol, noko som strir i mot retningslinjene.

Mellombels har Nærnett teke turen til Ørsta for å kvifor talet på fødslar auka i 2022, i medan dei andre kommunane på Søre Sunnmøre hadde ein nedgang. Pluss mykje meir!