NYTT TILTAK: Fritidskonto vil bidra til å inkludere flest mulig i fritidsaktiviteter.
NYTT TILTAK: Fritidskonto vil bidra til å inkludere flest mulig i fritidsaktiviteter.

– Alle skal ha mulighet til å delta

Volda kommune har satt i gang Fritidskonto som et nytt tiltak for å inkludere flest mulig barn og unge i fritidsaktiviteter. Tiltaket som kom forrige uke er ikke universelt.

Publisert

VOLDA: Ordningen skal i første omgang være behovsprøvd, for å finne ut hvem som trenger slik økonomisk støtte til deltagelse i fritidsaktiviteter.

- Det er store utfordringer knyttet til fordelingen. At behovet er større enn det vi kan lese ut av statistikkene, er det ikke tvil om.

TVILER: Astrid Gjersdal tviler på at det vil oppstå stigmatisering.
TVILER: Astrid Gjersdal tviler på at det vil oppstå stigmatisering.

Dette sier Astrid Gjersdal, som er daglig leder for Frivilligsentralen i Volda. Etter store prisøkninger vil familier som akkurat har greid seg før, som nå må ut med et par tusen kroner ekstra i måneden for fritidsaktiviteter, være vanskeligere å finne. Kommunen får heller ikke lov til å spørre om inntekt.

Ordningen med Fritidskonto er støttet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i samarbeid med kommunen, og er rettet direkte mot barn og ungdom mellom 6 og 18 år. I motsetning til det tidligere Fritidskortet, som alle kunne søke om, har kommunen gjennom den nye ordningen rundt 300 000 kr å fordele til de som trenger det.

Ønsker ikke stigmatisering

Den nye ordningen omfatter kun barn og familier med lav inntekt. Gjersdal håper spesielt at de som nylig har fått dårligere råd ikke blir flaue, og oppfordrer sterkt til å benytte seg av tilbudet. Hun understreker at det skal være ikke-stigmatiserende og tillitsbasert, og hun tviler på at det vil oppstå stigmatisering.

- Du kan søke om støtte gjennom nettportalen Friskus. Det er ikke noe kort eller noe fysisk, sier Gjersdal.

Hun forteller at deres største fokus er å nå ut til de familiene og barna som trenger det mest.

Et av tiltakene er å informere lagorganisasjonene, som er en av de viktigste aktørene i ordningen. De ser hvem som har behov for støtte og har direkte kontakt med dem gjennom aktiviteten.


Utrolig viktig

Marius Rusti som er medlems- og kommunikasjonsansvarlig for Volda TI fotball mener det skal være lav terskel for å spørre om støtte. Han sier videre at det er utrolig viktig for både barn og ungdom å få like muligheter til å delta i en fritidsaktivitet. Dette gjenspeiler også idrettsforbundets verdier om fellesskap, trygghet og inkludering.

VIKTIG: Marius Rusti mener fritidskonto er utrolig viktig for å danne inkludering.
VIKTIG: Marius Rusti mener fritidskonto er utrolig viktig for å danne inkludering.

– Alle skal ha lik mulighet til å delta i idrett.

Rusti mener fritidskonto er et bra tilbud, og at det er viktig å fange opp den målgruppen som trenger det.

– Vi vet at det er mange familier som har en presset økonomi. En ordning som dette vil gi flere muligheten til å delta.

VTI Fotball sine kontaktpersoner er et viktig bindeledd mellom administrasjonen og lagene i klubben. Rusti forteller at det er om å gjøre å være best mulig i førstelinje ut mot deres medlemmer.

Han har spesielt et viktig mål for at tilbudet skal bli optimalt.

– Det viktigste vi gjør og det viktigste kommunen gjør er å gjøre folk som trenger det, oppmerksomme på at de kan benytte seg av en sånn ordning.


Lurer du på hvordan man søker til Fritidskonto? Gå på volda.friskus.com eller på Volda kommune sin nettside.